Jak obliczyć wysokość alimentów?

dziecko z misiem bez rodziców

Bywają okoliczności, kiedy dwoje ludzi się rozstaje- życie. Ale jeśli w tym związku były dzieci lub kiedy jedna z tych osób pozostaje bez środków do życia po rozstaniu, to druga strona będzie zmuszona do płacenia świadczenia alimentacyjnego. Jak wygląda wysokość alimentów i od czego ona zależy? O wszystkim piszemy w poniższym artykule.

Kiedy należy płacić alimenty?

W przypadku dziecka, pod uwagę bierzemy okres, w którym musimy dostarczać dziecku środków do życia. Chyba, że jest w stanie i wieku by utrzymywać się samodzielnie. Istotne jest to, że rodzic może mieć ustaloną wysokość alimentów nawet na pełnoletnie dziecko, które jest w takcie edukacji, by w przyszłości się usamodzielnić. Również choroba dziecka dorosłego jest przesłanką by utrzymać obowiązek alimentacyjny dla dziecka. Podczas postępowania, sąd zbada wszelkie przesłanki przemawiające na rzecz dziecka. Należy pamiętać, że o takie zbadanie przesłanek może również ubiegać się współmałżonek, który po rozpadzie małżeństwa pozostał bez środków do życia. Najlepszym rozwiązaniem w obydwu przypadkach będzie jednak zawsze wzajemne umówienie się stron, gdyż każde postępowanie to czas oczekiwania na rozstrzygnięcie i koszty z tym związane.

Co wpływa na wysokość alimentów?

W pierwszej kolejności sąd bada potrzeby dziecka czy współmałżonka ( który wniósł powództwo o ustalenie wysokości alimentów). Rozpatrując  daną sprawę, będzie brał pod uwagę wszystko, by trafnie oszacować sytuację i ewentualną wysokość świadczenia. Właściwa wysokość alimentów ma bowiem zabezpieczyć dziecko lub byłego współmałżonka w taki sposób, by środki wystarczyły na to, co najważniejsze. Przedstawiamy tylko niektóre z kategorii wydatków- te dotyczące dziecka i niektóre dotyczące byłego współmałżonka:

  1.  Wydatki związane z uczęszczaniem do szkoły
  2. Transport
  3. Połowę opłat mieszkaniowych wraz z mediami- gdy dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców
  4. Koszty odzieży, obuwia i wyżywienia
  5. Środki czystości, leki oraz sprzęty sportowe
  6. Wydatki na rozrywkę czy wyjazdy wakacyjne

Wydatków, które się mnożą jak widać jest sporo. A sąd musi wziąć je wszystkie pod uwagę by maksymalnie zabezpieczyć codzienne życie i funkcjonowanie osoby, która wnioskuje o alimenty..

ilustracja rozwodu rodziców

W jaki sposób sąd liczy wysokość alimentów?

Ważnymi kwestiami, jakie sąd bierze pod uwagę, orzekając o wysokości alimentów  w przypadku dziecka, będą zawsze zeznania rodzica, z którym dziecko przebywa. Najczęściej tym rodzicem jest matka. Sąd ma szeroką wiedzę w zakresie zwyczajowych kosztów, które ponosi rodzic utrzymujący dziecko. Sąd zawsze przyjmuje, że samo sprawowanie opieki nad dzieckiem i codziennego utrzymania, generuje więcej kosztów i zaangażowania, niż u rodzica, który ma tylko płacić alimenty. Warto nadmienić, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym wynikającym z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd  przy orzekaniu o wysokości alimentów, weźmie pod uwagę właśnie dwie przesłanki- potrzeby dziecka oraz fakt, ile zarabiamy by móc proporcjonalnie ustalić konkretną kwotę. Podobnie w przypadku ustalania wysokości alimentów dla byłego współmałżonka. Sąd będzie badał, w jakim położeniu materialnym się znajduje i o ile pogorszył się poziom życia po rozpadzie małżeństwa. To wszystko ma posłużyć, by obiektywnie móc policzyć, jaka wysokość alimentów będzie stanowiła realne wsparcie finansowe by móc wrócić do samodzielnego funkcjonowania.

mężczyzna z wezwaniem do zapłaty zaległych alimentów

Co zrobić, gdy pojawiają się trudności ze spłatą alimentów?

Bardzo często dzieje się tak, że pojawiają się trudności finansowe i nie jesteśmy w stanie terminowo płacić zasądzonej wysokości alimentów. Mówimy  tutaj o osobach, które nie dopełniają tego obowiązku z powodu braku środków- po prostu. Jeśli nie chcemy popaść w zadłużenie alimentacyjne, można skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w postaci produktu finansowego, idealnie nadającego się do tego celu. Mowa tutaj o pożyczce ratalnej, którą uzyskamy błyskawicznie, uzupełniając taki krótki formularz pożyczkowy. Bezpiecznie i wygodnie zadbamy o potrzeby osoby, wobec której mamy zobowiązanie, korzystając z dodatkowego, bezpiecznego produktu finansowego.

Alimenty dla byłego współmałżonka – dlaczego?

Pozostając w temacie wysokości alimentów, warto podkreślać, że jest sporo związków małżeńskich, które pozostają bezdzietne i w przypadku rozpadu, potrafią doprowadzić jedną ze stron do pozbawienia wszelkich środków do życia, które do tej pory były jej udziałem. Wówczas taka osoba powinna wystąpić z odrębnym powództwem by sąd mógł zbadać jej sytuację i poziom życia, który według strony powodowej zasługuje na wsparcie w postaci alimentów. I faktycznie, dziś na wokandach pojawia się coraz więcej takich spraw. W takim celu- ochrony osób, które mogą pozostać bez środków do życia, zostało stworzone powództwo o ustalenie wysokości świadczenia alimentacyjnego.