Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak je uzyskać i ile mi się należy?

Pracujemy w różnych warunkach, ale wszyscy jesteśmy narażeni na wypadki w pracy. Oczywiście Ci, którzy pracują w szkodliwych okolicznościach, to ryzyko zwiększają. Gdy wydarzy się coś złego, powinniśmy mieć świadomość, że przysługuje nam odszkodowanie za wypadek w pracy. Jakie warunki należy spełnić by go otrzymać? Przeczytajmy.

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadkiem przy pracy nazwiemy zdarzenie, które będzie spełniało kilka przesłanek, jakie muszą wystąpić łącznie. Przede wszystkim musi to być zdarzenie nagłe, czyli takie którego nikt się wcześniej nie spodziewał, nie planował, nie mógł przewidzieć. Kolejny element, który musi zaistnieć, że przyczyna, która wywołała to nagłe zdarzenie musi być zewnętrzna. Nie ma mowy o tym, że otrzymamy odszkodowanie za wypadek w pracy, gdy przyczyna zdarzenia będzie wynikała np. z naszego działania lub zaniechania. I ostatni element, to wszystko, co wymieniliśmy wyżej, musi się wydarzyć w związku z pracą. Nie można pominąć także warunku, jaki wskazuje ustawodawca tzn. odszkodowania dotyczą osób, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Wypadki w pracy dzielą się na różne rodzaje a wśród nich wymienić należy:

  1. Śmiertelne, które jak sama nazwa wskazuje są najcięższe
  2. Wypadki ciężkie, związane z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub całkowitą niezdolnością do pracy
  3. Wypadki lekkie, gdy w ciągu kilku tygodni jesteśmy w stanie odzyskać zdrowie
  4. Zbiorowe wypadki- kiedy podczas zdarzenia ucierpiały minimum 2 osoby.

Rodzaje odszkodowań wynikające z wypadku przy pracy

Powinniśmy wiedzieć, że są różne rodzaje odszkodowań za wypadek w pracy. Wszystko zależy od uszczerbku oraz rozmiaru zdarzenia, które stało się naszym  udziałem. Świadczenia, jakie nam przysługują są bardzo różne a wymienimy te najpopularniejsze:

  • zasiłki chorobowe lub świadczenia rehabilitacyjne
  • jednorazowe odszkodowanie, gdy dotknie nas stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu
  • zasiłek wyrównawczy
  • odszkodowanie dla rodziny, której członek rodziny zmarł w wyniku wypadku przy pracy
  • renty ( z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowa, rodzinna).

Oprócz tego ustawodawca przewidział jeszcze różnego rodzaju dodatki pielęgnacyjne, opłacenie kosztów leczenia itp.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania za wypadek w pracy?

Jeżeli ulegniemy wypadkowi w pracy i okaże się, że jego przyczyna leżała po naszej stronie, to możemy mieć problem a dodatkowo nie otrzymamy odszkodowania za wypadek w pracy. Kiedy zostanie nam udowodnione, że umyślnie przyczyniliśmy się do zagrożenia własnego życia lub zdrowia przez działanie lub rażące niedbalstwo, możemy sprowadzić na siebie nie tylko oczywiste skutki takiego zdarzenia, ale również brak świadczeń, które przysługują w przypadku normalnego odszkodowania za wypadek w pracy. Jeżeli świadomie naruszamy przepisy BHP, albo wydaje nam się, że nic nam nie grozi, to w przypadku sprowadzenia zagrożenia, będziemy za to odpowiadać wyłącznie my sami.  Ważne jest również wskazanie, że w sytuacjach gdy przystąpiliśmy do pracy po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, w chwili wypadku bezpowrotnie stracimy prawo do jakichkolwiek świadczeń.

W jaki sposób wnioskować o odszkodowanie?

Jeśli chcemy sprawnie przejść drogę wnioskowania o odszkodowanie za wypadek w pracy, należy zebrać stosowny zestaw dokumentów i złożyć  w odpowiednim miejscu. Ponieważ głównie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest tym podmiotem, do którego będziemy wnioskować, pamiętajmy by rzetelnie podejść do sprawy.  Pamiętajmy, że należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę o fakcie wystąpienia wypadku. Najważniejszy będzie tutaj wniosek, w którym wskażemy wszystkie okoliczności zdarzenia. Nie możemy zapomnieć o opiniach lekarza, który przygotowuje obowiązkowo taki dokument po wypadku, do którego zostanie zgłoszony. Wspomniana opinia będzie jednym z dokumentów załączonych do naszego wniosku. Ponadto będziemy musieli złożyć inne dokumenty tj. związane z naszymi danymi jak również protokoły powypadkowe, wniosek określający świadczenie, kartę opisującą udzielenie pierwszej pomocy, zaświadczenie o szkoleniu BHP, informacje o aktualnym stanie zdrowia itd. Co istotne w drodze po świadczenie może nam pomóc ktoś z ZUS, aby wszystko przebiegło sprawnie. A ponadto możemy ubiegać się o dodatkowe środki od pracodawcy.

Podsumowanie- co zrobić, gdy ulegniemy wypadkowi przy pracy?

W pierwszej kolejności pamiętajmy o zgłoszeniu do pracodawcy. A kiedy nie możemy tego zrobić sami, poprośmy kogoś z zespołu. Dopilnujmy by został sporządzony protokół powypadkowy. I w następnej kolejności występujemy z wnioskiem o świadczenie do pracodawcy, jako płatnika składek lub bezpośrednio do ZUS-u. W dalszej kolejności pozostaje nam już tylko czekać na przyznanie odszkodowania za wypadek w pracy.