Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Z dodatkowego finansowania korzysta wiele osób, często są to zobowiązania zaciągnięte w różnych bankach. Jednak nie każdy ma świadomość, że dzięki procesowi restrukturyzacji kredytu, może spłacać zobowiązanie w bardziej dogodnym kształcie, gdyż zmieniają się warunki spłaty. Jak z tego skorzystać i kiedy jest to najbardziej opłacalne. Przeczytajcie.

Pojęcie restrukturyzacji

Z pojęciem restrukturyzacji z pewnością każdy z nas w potocznym znaczeniu się niejednokrotnie spotkał. Ale czym tak naprawdę jest restrukturyzacja kredytu? To nic innego jak pewna usługa na rynku usług finansowych, którą oferują zazwyczaj banki. Najkrócej mówiąc, pozwala połączyć kilka kredytów lub pożyczek w jedną, aby zobowiązanie, które zaciągnęliśmy było mniej dotkliwe w spłacie. Mając kilka zobowiązań, można uznać, że podjęliśmy się ich, bo z jednej strony potrzebowaliśmy dodatkowych środków, ale z drugiej ponieważ będziemy w stanie je spłacać. Tylko po co przepłacać? Dzięki restrukturyzacji możemy obniżyć koszty naszych zobowiązań. To również uprości nam procedurę spłaty, bo robiąc jeden przelew na jedno zobowiązanie, oszczędzimy cenny czas, nie tylko środki.

Jak wygląda restrukturyzacja kredytu?

Aby wyjaśnić proces restrukturyzacji kredytu, najlepiej posłużyć się swoistym zobrazowaniem tejże sytuacji. Jeśli zależy nam na zmianie warunków, na jakich spłacaliśmy zobowiązania, to powinniśmy udać do wierzyciela, u którego zaciągamy zobowiązanie np. w postaci pożyczki albo kredytu a on tym samym przejmuje wszystkie nasze zobowiązania w banku. Stajemy przed faktem, iż spłaciliśmy wszystkie bankowe należności a mamy jedynie zobowiązanie wobec wierzyciela, który udzielił nam kredytu konsolidacyjnego. Teraz mamy jasność i spłacamy tylko jedno zobowiązanie, którego warunki po restrukturyzacji są dla nas korzystniejsze. Banki chętnie dopasowują nowe warunki do potrzeb i oczekiwań, jakie mamy, gdyż terminowe spłacanie zobowiązań przez klientów, leży również w ich interesie. Zmianie ulega m.in. czas spłaty- zwykle dłuższy, ale i wysokość należnych odsetek. Tutaj musimy się liczyć z ich wyższym poziomem. Restrukturyzacja może działać również w taki sposób by skrócić czas spłaty zobowiązań, jeśli mamy takie życzenie i odpowiednie środki by temu podołać.

Kiedy możemy skorzystać z restrukturyzacji kredytu?

Z narzędzia, jakim jest restrukturyzacja kredytu można skorzystać w przypadku:

  1. Gdy nie mamy możliwości spłaty zobowiązań u swoich wszystkich wierzycieli.
  2. Przy utracie części dochodów z powodów losowych czy takich, których nie udało się uniknąć.
  3. Mając skonsolidowane zobowiązania- w postaci kredytu czy pożyczki konsolidacyjnej
  4. Gdy mamy dobrą historię w różnych systemach badających naszą kondycję finansową np. BIK
  5. Kiedy chcemy spłacić wcześniej wszystkie zobowiązania

Jak w kilku krokach sięgnąć po restrukturyzację

Powinniśmy mieć świadomość, że każdy  kto ma nadmierne zobowiązania, może próbować sięgnąć po restrukturyzację kredytu. Nie każdego bank do takiego procesu dopuści, ale warto próbować. Wystarczy udać się do swojego banku lub skorzystać z infolinii ewentualnie z serwisu transakcyjnego, gdy korzystamy  z elektronicznej wersji bankowości. Wymogiem będzie przestawienie dowodu tożsamości. Wypełnimy wniosek podając nasze dochody, na potwierdzenie tego faktu będziemy musieli dostarczyć odpowiednie dokumenty różne dla osób fizycznych prowadzących jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. Istotą wniosku będzie wskazanie argumentów, które według nas przemawiają za restrukturyzacją naszych zobowiązań. W zależności od sytuacji, w której się znajdujemy, będziemy wnioskować za zawieszeniem spłaty, obniżeniem wysokości rat i inne. Pamiętajmy, żeby rzetelnie nasz wniosek uzasadnić, czyli uwzględnić wszelkie dokumenty, które będą poparciem dla naszych postulatów, wysuwanych we wniosku.

Co może nas zachęcić do restrukturyzacji kredytu?

Jest wiele przesłanek, które mogą w oczywisty sposób zachęcić do restrukturyzacji kredytu. Może to być na przykład okres tzw. wakacji od kredytu, czyli swoiste odroczenie terminu spłaty. Ale pamiętajmy, że odsetki w sposób ciągły będą naliczane, pomimo przyznania takiego okresu ochronnego. Inną przesłanką, która może nas przekonać do tego procesu jest wydłużony okres kredytowania. To powoduje realne zmniejszenie miesięcznego zobowiązania, jakie musimy spłacać, ale tutaj podobnie trzeba mieć świadomość, że wydłuża się okres spłaty i tym samym odsetki również będziemy spłacać dłużej. Kolejnym powodem, może być skrócenie okresu kredytowania, gdy mamy takie możliwości spłaty, że chcemy się ze zobowiązaniami uporać w nieco krótszym terminie. Jeszcze inną zachętę stanowią raty balonowe czy przewalutowanie kredytu ( opłacalne ale ryzykowne). Warto podjąć decyzję w oparciu o rzetelną analizę, co może być dla nas opłacalne a co przysporzy tylko dodatkowych trudności.