Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

Żyjemy w świecie konsumpcjonizmu. Mając do dyspozycji nowoczesne technologie, jesteśmy w stanie nabyć produkty i usługi nie ruszając się z miejsca, a przy tym spełniając marzenia, czy osiągając cele. Większość z nas może sobie na to pozwolić, korzystając właśnie z pożyczek lub kredytów. Czym są te produkty i jak wybrać odpowiedni? Odpowiadamy niżej.

Co to jest pożyczka?

Umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny. Pożyczka jest umową lub można ją nazwać nawet swoistą operacją. Taką umowę zawierają zwykle dwie zainteresowane strony. Po jednej znajduje się pożyczkodawca, a po drugiej pożyczkobiorca. Umowa pożyczki jest zawierana w następujący sposób: pożyczkodawca przekazuje środki pieniężne lub określony przedmiot pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca od tej pory ma obowiązek zwrócić przedmiot pożyczki w określonym terminie. Pożyczka może zostać udzielona zarówno przez instytucję jak i osobę fizyczną. Jest mniej sformalizowana niż kredyt i częściej używana w stosunkach prywatnych.

Czym jest kredyt?

Kredyt reguluje brawo bankowe. Mamy tutaj do czynienia z umową kredytową. Na jej mocy, bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych, do swobodnego dysponowania, na czas oznaczony w umowie. Istotnym elementem umowy kredytowej jest wskazanie przeznaczenia kredytu na określony z góry cel. Kredytobiorca zobowiązuje się, iż będzie korzystał z przekazanych mu środków pieniężnych na warunkach jakie zostały zawarte w umowie. Ponadto, ma obowiązek zwrócić środki wraz z odsetkami i prowizją za jego udzielenie. Kredytu może udzielić jedynie bank.

Kobieta podpisuje umowę kredytową

Jakie są różnie między kredytem a pożyczką?

Mówiąc językiem potocznym, może się zdarzyć, że zamiennie używa się pojęć pożyczki oraz kredytu. Ale w rzeczywistości, są to dwa różne rozwiązania, które rządzą się inną podstawą prawną i zasadami na jakich są udzielane. Przedmiotem umowy pożyczki mogą być zarówno pieniądze jak i rzeczy ( które należy określić co do gatunku). Natomiast nie może być rzecz oznaczona co do tożsamości. Jak już wspomnieliśmy wyżej, pożyczki mogą udzielać osoby fizyczne, jak i osoby prawne (w tym banki). Istotne jest, że pożyczkobiorca nie musi określać celu, w jakim zaciąga pożyczkę. Strony również umawiają się, w zależności od tego jakie stosunki je łączą, czy pożyczka będzie przekazana nieodpłatnie, czy za prowizją. Kodeks cywilny tego nie precyzuje. Pożyczka może natomiast zostać zabezpieczona poręczeniem, wekslem, zastawem ( różne rodzaje) lub dobrowolnym poddaniem się egzekucji. Już wiemy, czym jest umowa kredytowa i na jakich warunkach ogólnych się opiera. Dodajmy, że musi zostać zawarta na piśmie- inaczej będzie nie ważna. Inaczej niż przy pożyczce, która może zostać zawarta również ustnie. Również inaczej przedstawia się sytuacja przedmiotu umowy kredytowej- może to być jedynie określona suma pieniędzy, dokładnie wskazana w umowie i zawsze będzie odpłatna ( odsetki wraz z ratami kapitałowymi). Ponadto, bank będzie kontrolował, na co są wydawane środki i czy są zbieżne z założonym celem. Umowę zabezpieczy zwykle hipoteka, gwarancja bankowa lub akredytywa.

Kto nie powinien zaciągać zobowiązań finansowych?

Pożyczka i kredyt, to dwa różne rozwiązania, ale każde ma swoich zwolenników. Lubimy z nich korzystać, gdyż dzięki nim możemy realizować cele i spełniać marzenia. Należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie, mianowicie aby pożyczać tyle, ile będziemy w stanie oddać. Najgorszym rozwiązaniem jest zaciąganie pożyczki na spłatę poprzedniej, to prowadzi do nagromadzenia zobowiązań, eskalację odsetek i w pewnym momencie możemy się znaleźć w tzw. spirali zadłużenia, z której bardzo ciężko się wydostać. Pamiętajmy, żeby dokładnie czytać warunki umów i dopytywać o koszt zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Każda wyjaśniona wątpliwość, daje nam pewność, że będziemy wiedzieć dostatecznie dużo, aby zaciągać zobowiązania dostosowane do naszej sytuacji finansowej, aby czuć się bezpiecznie z budżetem, jakim operujemy każdego miesiąca.

Para korzysta z możliwości wzięcia pożyczki przez internet

Gdzie szukać dobrej pożyczki lub kredytu?

Dobre rozwiązania pożyczkowe lub kredytowe są dziś na rynku szeroko dostępne. Możemy skorzystać z tradycyjnych punktów udostępniających produkty finansowe lub jeśli lubimy nowoczesne rozwiązania, to wystarczy poszukać informacji o serwisach pożyczkowych w internecie.

Ale jak znaleźć rozwiązanie starannie dobrane do naszych możliwości, a w dodatku bezpieczne, które nie wpędzi nas w spiralę zadłużenia? Proponujemy zacząć od serwisu ePortfel24.pl, którego formuła pozwoli poznać szczegółowo, krok po kroku produkty, które są:

  • bezpieczne
  • dostępne całkowicie online
  • bez wychodzenia z domu
  • przy minimum formalności

Wypełniając prosty formularz, przejdziemy szybki proces weryfikacji, aby serwis sprawnie umożliwił nam dostęp do indywidualnie dobranych ofert pożyczek lub kredytów. Oszczędzimy przy tym mnóstwo czasu, który trzeba poświęcić na zbieranie dokumentów i oczekiwanie w kolejkach po tradycyjną pożyczkę lub kredyt.