Jakie są rodzaje kredytów bankowych?

W życiu pojawiają się różne potrzeby i okoliczności, związane z większymi wydatkami. Te koszty czasami przekraczają nasz budżet i możliwości. Wówczas możemy skorzystać z dodatkowego finansowania w postaci kredytu. Tylko który wybrać, skoro jest tak wiele rodzajów kredytu  bankowego? O tym piszemy niżej.

Kredyt bankowy – co to takiego?

Zacznijmy zatem od wyjaśnienia, czym jest kredyt, zanim przejdziemy do rodzajów kredytu bankowego. Kredytem jest umowa, zawarta na piśmie pomiędzy konsumentem ( ewentualnie przedsiębiorcą) a bankiem. W takiej umowie bank, na określonych warunkach wskazuje, że udostępni  określoną ilość środków pieniężnych, na określony cel oraz określony dokładnie czas. Ten, kto zaciąga kredyt- kredytobiorca, będzie zobowiązany do przeznaczenia środków na wskazany cel oraz do zwrotu należności do banku wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami ( prowizje, odsetki, obsługa). Podsumowując pojęcie kredytu bankowego, należy wziąć pod uwagę zestaw elementów, które są jego cechami charakterystycznymi. Mianowicie jest to oprocentowanie, terminowość oraz zwrotność- w ujęciu takim, że środki muszą wrócić do banku w określonym terminie, na określonych warunkach.

Kto może dostać kredyt w banku?

O kredyt w banku może starać się każdy, kto ukończył 18 lat i mam zbudowaną pozytywną historię kredytową. Co to oznacza? Należy regularnie spłacać rachunki, które otrzymujemy co miesiąc. Nie należy pożyczać więcej niż to konieczne, a także nie spłacać jednych zobowiązań drugimi, nowo zaciągniętymi. Taka postawa potrafi doprowadzić do spirali zadłużeń. A to już poważny problem, z którym dużo trudniej sobie poradzić i na pewno zamyka drogę do otrzymania kredytu. Podobnie z kredytami dla przedsiębiorców. Tyle, że oni muszą jeszcze bardziej dbać o kondycję firmy, aby dla banku być wartościowym i wiarygodnym partnerem do rozmów o kredycie.  Zanim usiądziemy do wniosku, będziemy musieli zdecydować który rodzaj kredytu bankowego jest najlepszy, biorąc pod uwagę cel, jaki chcemy osiągnąć przy jego pomocy.

Rodzaje kredytów

Kiedy właściwie przygotujemy cel, na który chcemy przeznaczyć środki pieniężne, łatwiej nam będzie wybrać spośród rodzajów kredytu bankowego ten, który będzie najlepiej spełniał nasze oczekiwania. Pamiętajmy, że najlepiej zdobyć część informacji samodzielnie, gdyż pracownik banku nie musi nam szczegółowo opowiadać o każdym rodzaju kredytu. Jest wiele podziałów, ale postaramy się wymienić te najważniejsze, z którymi spotykamy się najczęściej:

1. Podział na kredyty:

 • konsumpcyjne- na bieżące potrzeby kredytobiorcy np. zakup sprzętów
 • inwestycyjne- przeznaczone na inwestycje, które mają przynieść zysk kredytobiorcy
 • hipoteczne- na zakup nieruchomości lub budowę domu
 • konsolidacyjne- aby ułatwić spłatę zobowiązań, łączy się je w jeden kredyt na lepszych  warunkach dla kredytobiorcy
 • z udziałem karty kredytowej- kredyt łączony z kontem w banku i określonym limitem, który przyznaje bank

2.  Podział na kredyty, w zależności od okresu spłaty:

 • Długoterminowy- spłata kredytu jest określona na czas powyżej 3 lat
 • Średnioterminowy- spłata kredytu w okresie od 1 do 3 lat
 • Krótkoterminowy- spłata kredytu do 1 roku 

Są jeszcze inne podziały, m.in. na kredyty przyznawane w złotówkach lub w obcych walutach, jeśli kredytobiorca o takie wnioskuje z jakiegoś powodu.

Co należy dopełnić, aby otrzymać kredyt?

Podstawową czynnością będzie złożenie wniosku o odpowiedni rodzaj kredytu bankowego, który chcemy otrzymać. Możemy to zrobić w placówce stacjonarnej wybranego banku lub w formie elektronicznej ( już prawie w każdym banku w Polsce). We wniosku będziemy musieli uzupełnić masę informacji, dzięki którym bank będzie mógł rozpocząć procesowanie wniosku, aby móc ostatecznie wydać decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. Wśród podstawowych informacji, jakie musimy przygotować będą m.in. nasze dane osobowe; czy mamy rodzinę na utrzymaniu; jaki rząd dochodów co miesiąc pojawia się na naszym koncie; jakie mamy zobowiązania stałe ( tzn. w każdym miesiącu); o jakie finansowanie się ubiegamy( rodzaj i wysokość kredytu), a także czy mamy już jakieś obciążenia w postaci kredytu, pożyczki czy alimentów. To wszystko wpłynie na decyzję o przyznaniu kredytu.

Jakie elementy powinny znaleźć się w umowie kredytowej?

Bez względu na rodzaj kredytu bankowego, który wybierzemy- zawsze będziemy zobowiązani podpisać umowę z bankiem. Warto wiedzieć, jakie elementy będą się w niej znajdowały.

 1. Miejsce zawarcia umowy wraz z datą i danymi stron
 2. Kwota kredytu i cel oraz wysokość prowizji, oprocentowania i ewentualne możliwości zmiany
 3. Zasady spłaty kredytu i termin oraz zabezpieczenie
 4. Jakie są warunki uruchomienia, cel oraz skutki naruszenia umowy kredytowej
 5. Informacje jak można odstąpić od umów