Jak sprawdzić czy jestem w Krajowym Rejestrze Długów?

Kiedy podejmujemy współpracę z nowym kontrahentem, warto wcześniej sprawdzić, czy można mu zaufać, czy będzie godnym partnerem, a o tym świadczy jego sytuacja finansowa. Warto wówczas sprawdzić jego status w Krajowym Rejestrze Długów. A jak można się w nim znaleźć? Jak postępować, by nie zostać do niego wpisanym? O tym piszemy niżej.

Co to jest Krajowy Rejestr Długów?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, to jedno z kilku w Polsce  centrów informacji o charakterze gospodarczym.  Za główny cel działalności, KRD przyjął gromadzenie i przetwarzanie oraz w razie potrzeby udostępnianie informacji w zakresie podmiotów i firm, które są częścią obrotu gospodarczego w Polsce. Zakres danych, jakie gromadzi to biuro jest najszerszy, gdyż przechowuje informacje o zadłużeniach, w jakie popadają podmioty jak również wszystkie informacje o terminowo spłacanych zobowiązaniach. Nie istniej drugi tak szeroki rejestr, mimo iż biur informacji gospodarczej działających w szerszych lub węższych zakresach jest wiele. KRD jest działa opierając się o ustawę, która pozwala udostępniać informacje gospodarcze. Jednakże, aby taką informację o dłużniku otrzymać, to wierzyciel musi spełnić kilka warunków. Istotnym jest fakt, że informacje do KRD od 2010 r. mogą przekazywać również osoby fizyczne lub gminy a także tzw. wtórni wierzyciele.

Jak funkcjonuje KRD?

Do KRD mogą zgłaszać informacje różne podmioty, o których wspominaliśmy wcześniej, ale mogą tego dokonywać dopiero po opłaceniu swoistego abonamentu. Otóż Krajowy Rejestr Długów nie jest instytucją charytatywną, ale w zamian możemy w każdym czasie korzystać z różnorodnych raportów, przygotowywanych przez biuro, które pomogą nam na bieżąco monitorować i sprawdzać aktualną sytuację naszego obecnego lub potencjalnego kontrahenta. To może nas uchronić przed utratą płynności finansowej, gdyby się okazało, że potencjalny kontrahent jest niewypłacalny lub jego działalność była prowadzona w sposób niegospodarny. Ale również możemy sami wykorzystać fakt nieuczciwości naszego obecnego kontrahenta, sami wpisując go do rejestru by uchronić jego przyszłych, potencjalnych klientów czy partnerów przed nierzetelną współpracą z nim. Istotne jest, że również sami możemy na bieżąco sprawdzać swoją sytuację w rejestrze, gdy zalogujemy się na stronie KRD i przejdziemy prostą weryfikację online.

W jaki sposób i kto możne trafić do KRD?

Nie zawsze i nie każdy za spóźnienie w spłacie zobowiązania będzie trafiał do Krajowego Rejestru Długów. Ale trzeba wiedzieć, że osoby fizyczne posiadające zobowiązanie już w  wysokości 200 zł i firmy z należnością wynoszącą minimum 500 zł, mogą być wpisane do rejestru jednakże po upływie 90 dni od daty wymagalności. Innymi słowy, jeśli te 90 dni minęło od czasu, gdy powinniśmy byli uregulować należne zobowiązanie, to wierzyciel może nas zgłosić do KRD. Oczywiście nic nie dzieje się automatycznie. Po upływie 60 dni wierzyciel może wezwać dłużnika do zapłaty i poinformować jakie kroki przewiduje w dalszej kolejności, po upływie kolejnych 30 dni. Następnie, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, podmiot lub osoba fizyczna zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Długów.

Katalog niespłaconych zobowiązań, za które można zostać wpisanym do KRD

Do tej pory wspominaliśmy ogólnie o ramach, które są minimalne by wierzyciel mógł zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Ale w takim razie, które z niespłaconych zobowiązań mogą być powodem zgłoszenia ? Otóż poniżej przedstawiamy listę przykładowych zobowiązań:

  1. Zaleganie ze spłatą kredytów lub pożyczek
  2. Zaleganie z opłatą czynszu za mieszkanie
  3. Brak płatności za faktury w terminie
  4. Braki w płatnościach za tzw. media domowe czy wynajem biura
  5. Niepłacenie alimentów przyznanych przez sąd
  6. Zaleganie z płatnością za mandaty
  7. Zaleganie z płatnościami w ZUS czy US

Jak widzimy, przykładowy wachlarz zobowiązań jest już na tyle szeroki, że powinniśmy sobie zdawać sprawę, że warto przykładać uwagę do terminowych płatności naszych zobowiązań. Bo może się zdarzyć, że z powodu zalegania z płatnością za mandat, możemy zostać wpisani do KRD.

Jakie są skutki wpisania do KRD?

Jeśli z powodów wymienionych powyżej lub innych, których można mnożyć wiele, zostaniemy wpisani do Krajowego Rejestru Długów, to może się okazać, że w przyszłości nie uzyskamy dodatkowego finansowania. Tak, niestety skutki wpisu do czasu wykreślenia mogą być bardzo bolesne dla osób lub podmiotów gospodarczych. Niestety wpis do KRD skutkuje obniżeniem wiarygodności i niestety dla banków nie będziemy partnerami godnymi zaufania.  Poza tym, o czym pisaliśmy na początku, obecność w KRD wpływa negatywnie na potencjalnych kontrahentów, dla których jesteśmy niegodni zaufania, skoro spóźniamy się lub wprost nie spłacamy podejmowanych zobowiązań. Aby zostać wykreślonym z KRD, należy spłacić wszystkie długi, z powodu których się tam znaleźliśmy.