Jak dostać 500+ na dziecko?

Świadczenie w postaci dodatku 500+ na dziecko, to niezwykłe wsparcie dla rodziców, którzy  wiedzą, że z każdym dniem, gdy dziecko pojawia się na świecie, jego potrzeby rosną. I tak już do momentu, gdy dziecko usamodzielni się, wkraczając w dorosłość. Co zrobić by otrzymać świadczenie? Podpowiadamy niżej.

Kto może starać się o 500+ na dziecko?

Jakiś czas temu weszły w życie zmiany, które na nowo definiują pojęcie uprawnionych do otrzymania świadczenia 500+. Będą to wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę. Każdy z rodziców( kiedy zamieszkują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) albo opiekun dziecka, który faktycznie sprawuje nad nim opiekę ( czyli jedno z rodziców) albo opiekun prawny lub dyrektor domu opieki społecznej. Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, także bardzo szybko możemy również liczyć na wypłatę środków pieniężnych. Wnioski mogą być składane tradycyjnie, ale również drogą elektroniczną, co oszczędzi wielu osobom czas, który musieliby poświęcić na stanie w kolejkach w punktach przyjmowania wniosków. Ważnym aspektem jest fakt, że na drugie i każde kolejne dziecko, świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie samo w sobie jest doskonałym wsparciem dla dziecka na polu nauki, rozwoju, kultury czy wypoczynku wakacyjnego. Jak wskazują statystyki, realnie wpływa na poprawę kondycji dziecka i generalnie całej rodziny, która wreszcie ma środki, które może przeznaczyć wyłącznie na swoje dziecko.

Ważne informacje na temat programu 500+

Jest garść podstawowych informacji, które warto wiedzieć na temat programu 500+, a wśród nich między innymi:

  1. Wniosek o świadczenie należy składać co roku, w miejscu w którym zamieszkujemy wraz dzieckiem. Można to zrobić, tak jak wspominaliśmy- stacjonarnie, poprzez pocztę lub elektronicznie.
  2. Należy pamiętać, że pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia będzie liczone do wspólnego dochodu rodziny, wówczas gdy zamieszkuje i jest na jej utrzymaniu. Dzięki temu, młodsze rodzeństwo może otrzymywać świadczenie 500+.
  3. Jak już wspominaliśmy, rodzice otrzymają świadczenie 500+ na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu.
  4. W przypadku pierwszego i jedynego dziecka, jest brane pod uwagę kryterium dochodowe- 800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
  5. Świadczenie dotyczy zarówno dzieci biologicznych jak i adoptowanych.

Jak wygląda wniosek i gdzie go złożyć?

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta albo gminy ze względu na miejsce zamieszkania. Można również dostarczyć go drogą pocztową lub elektroniczną, przez specjalnie do tego przygotowanym serwisem. Wniosek o świadczenie 500+ nie jest skomplikowanym dokumentem. A podajemy w nim podstawowe, ale ważne informacje tj. dane osobowe tego, kto występuje o świadczenie. Ponadto, dane dzieci, które pozostają na utrzymaniu osoby składającej wniosek. Pamiętajmy by wpisać pełne daty urodzenia oraz numery PESEL. Ułatwieniem jest, że na drugie i kolejne dziecko, nie musimy załączać zaświadczenia o dochodach. Zaś przy pierwszym, bądź jedynym dziecku, taki obowiązek ustawodawca na nas nakłada. Jeśli go nie przedstawimy, urząd sam dotrze do takich informacji.

Jakie zasady obowiązują przy wypłacie świadczenia 500+ ?

Środki pieniężne w ramach świadczenia 500+ będą wypłacać urzędy miasta lub gminy oraz wskazane do tego celu ośrodki. Co ważne, od tej kwoty nie są pobierane podatki, wobec tego kwota 500 złotych będzie przekazywana w całości. Istotnym jest również, kiedy okaże się, że środki, które zostały przekazane rodzinie w celu wsparcia rozwoju czy edukacji dziecka, są źle wydawane lub marnotrawione, mogą zostać  przekazywane przez urząd w całości na opłacenie usług, z których dziecko korzysta. Mogą również zostać przekazane w formie rzeczowej. Z ważnych kwestii dotyczących wypłaty świadczenia jest jeszcze informacja, że kwota wypłacana może zostać zwaloryzowana w oparciu o poziom inflacji.

W jakich przypadkach świadczenie 500+ nie będzie przyznawane?

Ustawodawca przewidział kilka przesłanek, które wykluczają pobieranie świadczenia 500+. Jednym z przypadków będzie pozostawanie dziecka w związku małżeńskim. Inną sytuacją jest fakt przebywania dziecka w placówce opiekuńczej, która sprawuje nad nim opiekę i całodobowe utrzymanie. Kolejny powód wyłączenia możliwości przyznania świadczenie, to fakt przyznania pełnoletniemu dziecku świadczenia wychowawczego dla jego dziecka. Jeszcze innym wyłączeniem jest  posiadanie przez członka rodziny za granicą podobnych świadczeń wychowawczych na dziecko. Struktura programu jest takka by realnie wpływać na poprawę  poziomu życia i rozwoju polskiej rodziny ale z wyłączeniem prawa do otrzymania świadczenia w  przypadkach, w których faktycznie przyznanie świadczenia byłoby niesprawiedliwe wobec innych.