Gdzie najlepiej wziąć kredyt i dlaczego?

Zdarzają się sytuacje, że musimy podjąć zobowiązanie, aby osiągnąć jakiś ważny cel. Wówczas zwykle decydujemy się na kredyt. W jaki sposób rozpocząć proces wnioskowania i gdzie znaleźć najlepsze warunki? O tym wszystkim piszemy w poniższym materiale. Podpowiadamy także jak powinna wyglądać prawidłowa umowa kredytowa.

Kto może otrzymać kredyt?

Banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do swoich potencjalnych kredytobiorców. Zanim otrzymamy kredyt, musimy się bardzo postarać, żeby przekonać kredytodawcę- bank, do tego by zechciał nam udzielić finansowania. Zaciągnięcie zobowiązania to dla nas wyzwanie. Prędzej czy później każdy z nas może się z tym zetknąć. Warto dobrze się przygotować i wiedzieć, czego banki wymagają od klientów. Przede wszystkim trzeba dbać o swoją zdolność kredytową. Spłata comiesięcznych zobowiązań na czas, terminowość w regulowaniu rachunków i nie zapożyczanie się ponad stan, to sygnał dla banku, że jesteśmy solidnymi potencjalnymi kredytobiorcami. Bank będzie również badał naszą wiarygodność kredytową. Zadbajmy by nasza historia kredytowa była jasna i dawała poczucie, że możemy być godni zaufania i będziemy w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Kredytodawcy mają wiele narzędzi i mechanizmów, których używają by dokładnie sprawdzić klientów, którym będą powierzać środki w postaci kredytu.

Jak wygląda umowa kredytu?

Zagadnienie umowy kredytu jest kluczowe, ponieważ wskazuje nam nie tylko strony, które się pod nią podpisują, ale również warunki, jakie muszą być spełnione aby umowa została zawarta w sposób wiążący. Zatem podstawowymi elementami umowy kredytowej są:

 1. Strony umowy- kredytodawca i kredytobiorca
 2. Termin zawarcia umowy i miejsce
 3. Wysokość zaciąganego zobowiązania
 4. Wskazanie oprocentowania
 5. Opłaty, jakie stanowią koszty udzielenia kredytu
 6. Informacje o czasie, na który jest zawierana umowa oraz wysokość miesięcznego zobowiązania, które będzie spłacane przez kredytobiorcę
 7. Informacje o tym jak od umowy odstąpić lub wypowiedzieć.
 8. Wszystkie dodatkowe warunki, jakie są niezbędne do prawidłowego uruchomienia kredytu( ewentualne zabezpieczenie kredytu).
 9. Załączniki, które muszą być obligatoryjnie do umowy dołączone.

W jaki sposób wnioskować o kredyt?

Proces wnioskowania i oczekiwania na weryfikację wymaga czasu i cierpliwości. Jeśli mamy tego świadomość, łatwiej jest przez ten okres przejść. W końcu mamy z tyłu głowy, że musimy zebrać wszystkie dokumenty i dopełnić formalności by osiągnąć cel- otrzymać kredyt.  Kiedy wybierzemy miejsce, z którego chcemy pozyskać finansowanie ( bank lub firma poza bankowa), to w zależności od podmiotu, różnie będzie wyglądała droga do złożenia wniosku. W przypadku kredytu w banku, należy zebrać dokumenty, które wskaże kredytodawca. Jest ich wiele a na niektóre dodatkowo trzeba poczekać ( np. zaświadczenie o zarobkach od naszego pracodawcy). Mając wszystkie dokumenty możemy przystąpić do wypełniania i składania wniosku. Dalej bank będzie ten wniosek analizował, może ewentualnie wezwać do poprawek lub uzupełnień. Po upływie odpowiedniego czasu i zweryfikowaniu naszego wniosku, otrzymamy decyzję kredytową, czy środki o które wnioskowaliśmy zostaną nam przyznane. Zaś w firmie lub instytucji poza bankowej, nie ma aż tak rozbudowanych formalności. Często wystarczy kilka informacji i oświadczenie o miesięcznych wydatkach i zarobkach by w prostym formularzu, zwykle nawet online, móc złożyć wniosek o kredyt. Proces weryfikacji trwa znacznie krócej i właściwie błyskawicznie otrzymujemy informację zwrotną i dostęp do różnych ofert.

Jakie są rodzaje kredytów?

W zależności od tego, na co chcemy przeznaczyć kredyt lub czas, na jaki chcemy zaciągnąć zobowiązanie, możemy podzielić kredyty m.in. na :

 • długo, krótko i średnioterminowe
 • kredyty hipoteczne, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu nieruchomości
 • kredyty konsumpcyjne, na różne cele- dedykowane dla osób fizycznych
 • kredyty inwestycyjne- przeznaczone np. na rozwój firm
 • kredyty konsolidacyjne
 • karty kredytowe

Wszystko zależy, jaki cel chcemy osiągnąć, taki kredyt powinniśmy dobrać. Zadaniem dobrego doradcy kredytowego jest wskazanie właściwych produktów by klient mógł zrealizować, to co założył.

Cechy charakterystyczne kredytu

Kredyt jest stosunkiem zobowiązaniowym, jaki łączy dwie strony umowy- o czym wspominaliśmy już wcześniej. Aby ten stosunek można było uznać za ten produkt finansowy, powinien cechować się kilkoma przymiotami. W pierwszej kolejności cechuje go zwrotność. Środki, które pożycza nam kredytobiorca muszą zostać zwrócone. Druga istotna cecha, to terminowość. Pieniądze, które otrzymaliśmy na określony cel, musimy zwrócić w czasie, jaki został zapisany w umowie kredytowej. Ostatnim elementem, który musi wystąpić w konstrukcji kredytu jest oprocentowanie. Dopiero w momencie, gdy wystąpią te trzy cechy łącznie, możemy uznać, że mamy do czynienia z kredytem.