Faktoring – Co to jest i na czym polega?

Brakujący załącznik

Nie zawsze musimy sami borykać się z trudnościami związanymi z nierzetelnymi, nieterminowymi odbiorcami naszych towarów czy usług. Aby zapewnić sobie płynność finansową i święty spokój, warto zastanowić się nad uruchomieniem usługi faktoringu. A co to takiego i jak działa? Przeczytajcie artykuł poniżej.

Jakie podmioty współdziałają w procesie faktoringu?

W Polsce usługi faktoringu zyskują na popularności, dlatego że zaczynają stanowić konkurencję do tradycyjnego finansowania działalności gospodarczej. Mając działalność, będziemy jedną ze stron, która uczestniczy w tej usłudze (faktorant). Oprócz naszej firmy, występować będą również nasi odbiorcy oraz firma udzielająca finansowania, czyli faktor. Pomyślnie przeprowadzona usługa faktoringu w sprawny sposób pozwala naszej firmie prowadzić dynamiczne działania i tym samym rozwijać biznes, bez obawy o płatności w terminie.

Jaka jest istota faktoringu?

Faktoring, to usługa wprost uszyta na miarę naszych czasów, gdzie wydłużone terminy płatności stwarzają problemy w płynności wielu firm.  To idealna usługa dla naszej firmy, gdyż to faktor wykupuje należności czyli faktury, w odroczonym terminie spłaty, które my jako faktorant wystawiamy dla swoich odbiorców.  A jak to wygląda w praktyce? Otóż faktor płaci nam średnio między 80 a 100% wartości faktury po jej wystawieniu. Pozostałą należność, która będzie rzecz jasna pomniejszona o opłatę na rzecz faktora, przekazuje się nam, gdy dłużnik zapłaci należność faktorowi. Nie musimy pochylać się nad terminami, gdyż właśnie faktor ma obowiązek kontrolowania wszelkich terminów rozliczeń i prowadzenia księgowości w tym zakresie. Tak więc nasza firma jest wtedy w uprzywilejowanej pozycji.  I taka jest istota faktoringu. Jest to bardzo bezpieczna i wygodna usługa, na którą decyduje się coraz więcej firm w naszym kraju.

Jakie firmy korzystają z faktoringu i jak wygląda umowa?

Umowa faktoringu jest o wiele prostsza niż przy zawieraniu umowy kredytu dla firm. Istotną przesłanką jest ocena, czy pomiędzy nami a odbiorcami są jakieś sytuacje, które utrudniają ściąganie należności. A pozostałe okoliczności jak np. zdolność kredytowa jest mniej istotna. Ważne w usłudze faktoringu jest to, że zabezpieczeniem są faktury i weksel własny. Nie ma innych zabezpieczeń materialnych. Trzeba w pierwszej kolejności po zawarciu umowy zawiadomić naszych odbiorców, że wszelkie prawa wierzycielskie będą teraz spoczywały na faktorze. I płatności będą kierowane właśnie na jego konto. Dla odbiorcy nie będzie to żadna dolegliwość, która miałaby utrudnić obrót. Ważne aby płatności odbywały się w terminie. Jeśli tak się nie dzieje, to można uruchomić wezwania do zapłaty oraz skierowanie sprawy do sądu, jak w zwykłym obrocie z odbiorcami. Należy pamiętać, że mamy różne rodzaje faktoringu:

  1. Faktoring niepełny tzw. faktoring z regresem
  2. Faktoring pełny tzw. faktoring bez regresu
  3. Faktoring eksportowy- dla firm posiadających zagranicznych odbiorców

 Z faktoringu korzystają nie tylko duże firmy, posiadające ogromne kapitały. Ale mają do niego dostęp także te z sektora MŚP, które właśnie w tego rodzaju wsparciu upatrują jeden z filarów sukcesu swojej firmy.

Plusy i minusy faktoringu

Płynność finansowa, to główny atut usługi faktoringu. Jeśli wiemy jak wygląda nasza sytuacja finansowa, ponieważ mamy ją poukładaną m.in. korzystając z faktoringu, to możemy w sposób bezpieczny zaplanować zakupy, nowe inwestycje itd. bez strachu, czy nasi odbiorcy uregulują należności we właściwym terminie. Innym atutem jest fakt  przeniesienia  ryzyka niewypłacalności naszych odbiorców właśnie na faktora. Już wcześniej wspomnieliśmy, że dochodzą takie elementy jak prowadzenie obsługi księgowej czy windykacja należności a także możliwość wydłużenia terminów płatności za faktury. Zaś wśród oczywistych wad, jakie można dostrzec jest konieczność poinformowania odbiorców o zawartej umowie faktoringowej. Niektóre firmy mogą to odebrać jako brak zaufania przez co relacje biznesowe mogą się w niektórych przypadkach znacznie ochłodzić. Pamiętajmy, że usługa faktoringu nie jest bezpłatna. Koszt jej wprowadzenia jest dużo wyższy niż innych usług finansowych, z jakich moglibyśmy skorzystać w ramach działalności gospodarczej. Ocenę przydatności tej usługi w konkretnej firmie należy podjąć samodzielnie.

Jakie oczekiwania może mieć firma faktoringowa?

Jeśli jako firma potrzebujemy sprawnego finansowania, to dużo lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi faktoringu niż czekanie na przeprocesowanie się wniosku o kredyt pod kątem zapewnienia płynności finansowej naszej działalności gospodarczej. Tutaj nasza zdolność kredytowa nie będzie tak istotna, a nawet możemy jej nie posiadać. Zaś ważne jest to, że firma faktoringowa będzie przyjmowała jako zabezpieczenie faktury wystawione naszym odbiorcom. Innym zabezpieczeniem będzie oczekiwanie wystawienia weksla własnego. Pamiętajmy, że będziemy musieli zawiadomić naszych odbiorców o faktoringu, aby firma faktoringowa miała pewność, że środki pieniężne będą kierowane bezpośrednio na jego rachunek.