Czym jest wiarygodność kredytowa?

Nie w każdym przypadku musi się wydarzyć sytuacja, że będziemy potrzebowali dodatkowych środków na realizację celu czy rozwiązanie problemu. Ale jeśli tak, to co zrobić, jakich reguł przestrzegać w naszym codziennym życiu przy płatnościach, czy zaciąganiu kolejnych zobowiązań, aby określić, że jesteśmy kredytowo wiarygodni?

Co to jest wiarygodność kredytowa?

To pojęcie bardzo szerokie i mające ogromne znaczenie dla przyszłego wnioskodawcy kredytowego. Dość precyzyjnie określa bowiem poziom rzetelności klienta, co do terminowej spłaty zobowiązań, jakie miał w przeszłości. Określa się to bardzo szczegółowo biorąc za podstawę historię kredytową oraz posiadane zobowiązania, nawet te najdrobniejsze. Drugim aspektem wiarygodności kredytowej jest sytuacja, która obrazuje jak Klient był sobie w stanie poradzić z wszelkimi trudnościami jakie napotykał podczas spłacania zobowiązań. Instytucje finansowe i banki będą oceniały wiarygodność właśnie przez sposób regulowania zaciągniętych zobowiązań, a w szczególności nasze sumienne podejście do spłaty kredytów. Na tą ocenę będą się składały również wszelkie dodatkowe, wartościowe informacje, które banki pozyskają między innym z Biura Informacji Kredytowej.

Jak budować wiarygodność kredytową?

Przede wszystkim powinniśmy zacząć od sumiennego podejścia do spłaty naszych zobowiązań kredytowych, nawet jeśli są drobne. Nie powinno być żadnych opóźnień w terminach spłaty, to zapewni przejrzystość i rzetelność w podejściu Klienta do zaciąganych zobowiązań. A na taką postawę przychylnie patrzą banki i chętnie z tego typu Klientami podejmują współpracę- tzn. przyznają kredyty. A jest wiele dodatkowych czynników, które są analizowane przy ocenianiu wiarygodności kredytowej. Informacje takie jak ilość posiadanych dzieci czy wysokość osiąganych dochodów pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jako punkt wyjścia, czy stać nas na zaciągnięcie kredytu z taką wiarygodnością kredytową. Podsumowując należy:

  • dbać o to by ocena w oczach Biura Informacji Kredytowej była jak najlepsza
  • spłacać zobowiązania terminowo
  • zaciągać zobowiązania tylko w takiej wysokości, na jaką nas stać, nawet jeśli zdolność mamy większą- zawsze rozsądek będzie tu dobrym czynnikiem, który powinniśmy uruchomić.
  • w miarę możliwości oszczędzać środki, aby w razie potrzeby regulować należności i zachować wiarygodność kredytową spłacając zobowiązania zgodnie z planem

Co ma wpływ na naszą wiarygodność kredytową?

Każdy bank czy instytucja finansowa ma przygotowany swój własny model scoringowy, czyli to jak określa wiarygodność kredytową swoich Klientów. I zależność jest tutaj następująca, im wyższa kwota kredytu, o który się staramy, tym bardziej wymagające mechanizmy scoring’owe stosuje bank. Ale przejdźmy do szczegółów. To jaką ostatecznie wiarygodność kredytową będzie posiadał Klient zależy od zbudowanej historii kredytowej, ale również od historii współpracy z danym bankiem czy aktualnej zdolności kredytowej. DO tego dochodzą takie informacje oczywiste jak wiek, poziom wykształcenia, rodzaj branży w jakiej pracuje klient. Wszystko to wpływa całościowo na naszą wiarygodność kredytową, a jej jakość bezpośrednio przełoży się na możliwość zaciągnięcia kredytu lub jego zablokowanie. Prostym przykładem może być fakt, kiedy Klient ma wysokie dochody, ale nieterminowo spłacał zobowiązania, wówczas pojawia się wątpliwość dla banku czy instytucji, która bada jego wiarygodność.

Sposoby na zachowanie wysokiej wiarygodności kredytowej.

Skłonność do spłaty kredytu to dla banku bardzo ważna informacja. Aby zapewnić sobie i zachować wysoki scoring BIK, czyli wysoką zdolność kredytową należy rozejrzeć się wśród osób, które znamy i poznać ich wzorce zachowań przy spłacie kredytów. Od nich również dowiemy się o poziomie wiarygodności kredytowej, a jeśli jest wysoka, wystarczy jedynie powielać zachowania. I to już jest pierwszy klucz do sukcesu. Kolejną kwestią powinna być znajomość zasad przetwarzania danych o kredytach. Banki i instytucje posiadają różne bazy danych, w których gromadzą szereg informacji o Klientach, a w tym o udzielanych zgodach na przetwarzanie danych. Dobrze jest je znać i stosować je przy zarządzaniu swoją wiarygodnością kredytową. I ostatnim ważnym elementem jest bieżąca analiza poprawności naszych danych kredytowych w bazach danych. Zawsze Klient ma prawo do sprostowania danych, oraz ich poprawy lub zmiany, jeśli zmienił się stan faktyczny. Miejmy to na uwadze.

Wiarygodność kredytowa firmy

Jest to sytuacja podobna do klienta indywidualnego. Banki w sposób zbliżony pochylają się nad wiarygodnością firmy, jako całości. Wobec tego analizowane są w tym przypadku dochody firmy oraz historia jej współpracy z bankami, jak również kredytowa przeszłość. Nie można pominąć jeszcze tak istotnej informacji, jak okres istnienia firmy na rynku. I jeśli weźmiemy pod lupę młode przedsiębiorstwa, dopiero wchodzące na rynek, to ich wiarygodność kredytowa jest oczywiście bardzo niska w porównaniu do przedsiębiorstw, które działają na rynku dłużej.