Czym jest lokata z funduszem?

Obecny świat wymusza na nas potrzebę nie tylko oszczędzania, ale również jakiś ruchów w kierunku pomnażania tych oszczędności by mieć z nich w przyszłości dodatkowy zysk. Jednym z pomysłów może być lokata z funduszem, która pozwoli  przy odrobinie szczęścia i wiedzy pomnażać je szybciej. Jak się za to zabrać? Przeczytajmy.

Co to jest lokata?

Lokata jest to produkt bankowy, który pozwala w bezpieczny sposób inwestować środki finansowe, które już posiadamy i dzięki mechanizmom, jakim się rządzi, pomnażać je w każdym miesiącu. Praktycznie każdy bank w chwili obecnej, proponuje proste zasady by móc założyć dogodne lokaty. Kapitał jaki do tej pory oszczędziliśmy, możemy dzięki lokacie bezpiecznie i bez ryzyka rozwijać. Zakłada się ją bez zbędnych formalności, czyniąc zadość prostym procedurom. Bankom zależy na naszych oszczędnościach, bo dzięki nim mogą zarabiać, obracając naszymi środkami, jednocześnie dając nam w zamian kilka procent zysku. Umowę lokaty zawieramy z bankiem na z góry oznaczony czas, przy akceptacji warunków, które nam proponuje, m.in. wysokość oprocentowania, czyli nasz zysk. Należy też wspomnieć, że są szczególne rodzaje lokat, mianowicie lokaty z funduszem, o czym przeczytamy więcej w odpowiedniej części tego artykułu.

Co to jest fundusz?

Funduszem inwestycyjnym nazwiemy swoiste zbiorowe inwestowanie, które ma na celu pomnażanie środków, które zostaną na niego przeznaczone przez uczestników. Polega to w uproszczeniu na procesie powierzania pieniędzy w jedno miejsce przez inwestorów a osoba, która zarządza funduszem może je wg swojej wiedzy i doświadczenia inwestować dalej w różne instrumenty finansowe. Nie jest to pozbawione ryzyka, ale decydując się na wsparcie profesjonalisty, mamy dużą szansę na powodzenie. W tzw. portfelu funduszu, w który inwestujemy nasze środki mogą znajdować się zarówno polskie jak i zagraniczne akcje czy obligacje. Decydując się na przystąpienie do funduszu, albo zakładając lokatę z funduszem, powinniśmy wcześniej zapoznać się z zawartością tego portfela. A to co się w nim znajduje, będzie zaś zależało zwykle od przyjętej polityki inwestycyjnej.

Kto może założyć lokatę z funduszem i co to takiego?

Lokata z funduszem, to taki trochę hybrydowy produkt, który powstał z bezpiecznego, praktyczne nieobarczonego ryzykiem produktu, jakim jest wszechobecnie znana lokata oraz z inwestycji w fundusz inwestycyjny. Ten ostatni niesie za sobą pewne ryzyko. Jednakże w dobie niskich stóp procentowych, gdzie praktycznie trzeba by obracać niezwykle dużymi środkami, żeby móc realnie zarobić coś na lokacie, pojawiła się potrzeba przyłączenia do bezpiecznego produktu czegoś, co nada mu dynamikę i pozwoli inwestorom w rezultacie zarobić, jeśli zdecydują się na odrobinę ryzyka. Dostęp do tego produktu ma praktycznie każdy. Generalnie należy tylko podjąć decyzję, czy mamy na tyle wiedzy i doświadczenia, że możemy wybrać odpowiedni fundusz do naszej lokaty czy jednak powierzymy nasze środki profesjonaliście, który potrafi się tym zając na 100%. Pamiętajmy jednak,  że jest to produkt dla osób, które świadomie decydują się na ryzyko a nie dla tych wszystkich, które cenią sobie spokój w procesie pomnażania pieniędzy jak przy zwykłej lokacie.

Czy opłaca się założyć lokatę z funduszem?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, tak samo jak produkt- lokata z funduszem- jest złożony. Wiele zależy od czynników, jakie można wskazać wokół tego produktu:

  1. Czy mamy wiedzę by samodzielnie wybrać fundusz, który będzie nieodłącznym elementem naszej lokaty.
  2. Czy mamy ewentualnie tyle środków by móc się podzielić zyskiem z profesjonalistą, któremu powierzymy nasze środki, w sytuacji gdy brak nam wiedzy i doświadczenia w tej materii.
  3. Czy liczymy się z ryzykiem, które istnieje przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne?
  4. Czy mamy świadomość, że banki zarabiają nie tylko na powierzonych im środkach ale również na strachu, jaki pojawia się u klientów, gdy poziom funduszu spada- wprowadzają kary umowne za wcześniejsze wycofanie środków.

Takich czynników możemy mnożyć jeszcze wiele, chodzi o to by mieć jasność i pełną świadomość, że decydując się na lokatę z funduszem- możemy sporo zarobić, na pewno więcej niż na lokacie, ale trzeba mieć stalowe nerwy.

Na co zwracać uwagę przy lokatach z funduszami?

Warto podejmować próby inwestowania i pomnażania oszczędności. Pamiętajmy by decydując się na taki produkt hybrydowy, jakim jest lokata z funduszem, nie tracić z oczu ryzyk, które za sobą niesie inwestowanie w fundusze. Mając  odpowiedni poziom wiedzy i specjalistę, który może zająć się naszymi oszczędnościami. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko. Ponadto należy zachować spokój, gdyż jak przy tąpnięciach na giełdzie tak i przy spadkach wartości funduszu, przyjdzie czas na odbicie w górę, ważne by nie reagować nerwowo i nie wycofywać poczynionych inwestycji, bo wówczas na pewno stracimy część oszczędności.