Czym jest kredyt lombardowy i jak mogę go dostać?

Potrzeba dodatkowego finansowania np. na rozwój firmy, może się pojawić w każdej chwili. Można wówczas skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w postaci kredytu lombardowego. Jak się o niego ubiegać i czy to dobry pomysł dla każdej jednostki gospodarczej. O tym wszystkim opowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Kredyt lombardowy – co to takiego?

Zobowiązanie, jakim jest kredyt powinno być podejmowane świadomie i z pełną odpowiedzialnością. Zwykle kredytów udziela bank, oddając kredytobiorcy pewne, wskazane w umowie na określonych warunkach środki. A kredytobiorca w określonym terminie jest zobowiązany owe środki zwrócić wraz z kosztami, na które się zgodził. Jednym z rodzajów kredytu jest kredyt lombardowy- rozwiązanie, które w swojej istocie zawiera ważny element- zastaw. Jest to zabezpieczenie dla banku na ruchomości, którą wskazuje kredytobiorca. Mogą to być przeróżne ruchomości np. biżuteria, towary czy papiery wartościowe etc. Ten rodzaj kredytu, to wsparcie finansowe udzielane z reguły krótkoterminowo dla kredytobiorców, którymi są jednostki gospodarcze. Ruchomości mają zabezpieczać spłatę kredytu. Jeśli się okaże, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania w terminie, bank może zgodnie z prawem sprzedać przedmioty, które były zabezpieczeniem. A ponieważ taki kredyt może być przyznany na okres do 7 miesięcy ( w przypadku banków centralnych) lub do 12 miesięcy ( w bankach komercyjnych), czyli relatywnie krótko, powinniśmy liczyć się z ryzykiem i oszacować, czy decydować się na taki rodzaj wsparcia finansowego.

Gdzie szukać kredytu lombardowego?

Poszukując najlepszego kredytu lombardowego, w pierwszej kolejności powinniśmy zasięgnąć opinii wśród znajomych, którzy już z takiego rozwiązania korzystali. Warto dowiedzieć się, czy jest to wygodne finansowanie i czy ryzyko jakie ponosimy z uwagi na dość krótki okres kredytowania, będzie dla nas bezpieczne by zachować własność nieruchomości, które oddajemy do banku jako zabezpieczenie kredytu.  Dobrze jest poznać szczegółowe warunki i przeanalizować oferty różnych banków ( w przypadku kredytów udzielanych przez banki komercyjne). Dokładne dobranie rozwiązania, dopasowanego do naszych potrzeb i możliwości jest najwyższą wartością, o jaką powinniśmy zabiegać.

W jaki sposób otrzymać kredyt lombardowy?

Jeśli zależy nam na wsparciu finansowym na rozwój, powinniśmy wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać kredyt lombardowy. Wśród podstawowych są m.in.:

  1. Posiadanie zabezpieczenia w postaci ruchomości, którą można zabezpieczyć kredyt.
  2. Kredytobiorcą może być jedynie jednostka gospodarcza.
  3. Bank będzie badał wartość ruchomości, która ma stanowić zastaw.
  4. Bank na podstawie wyceny, uzależni kwotę kredytu, która będzie przyznana kredytobiorcy.
  5. Dopełniając warunków umowy, bank udzieli finansowania, tym samym staniemy się posiadaczami zobowiązania w postaci kredytu lombardowego.

Jak widać, procedura gromadzenia dokumentacji jest może trochę bardziej skomplikowana niż przy innego rodzaju kredytach, ale schemat wnioskowania praktycznie pozostaje taki sam. Wystarczy przemyśleć, które z naszych ruchomości chcielibyśmy przeznaczyć na zabezpieczenie i udać się do odpowiedniego banku by rozpocząć wnioskowanie.

Jaka jest wysokość odsetek od kredytu lombardowego?

Odsetki, to zawsze gorący temat dla kredytobiorcy. W przypadku kredytu lombardowego jest to 2,5%. W historii ustalania poziomu odsetek, ten poziom bywał wyższy. Ich wysokość dla Narodowego Banku Polskiego ustala Rada Polityki Pieniężnej. Drugim elementem jest stopa kredytu lombardowego. To istotne zagadnienie, bo oznacza cenę, po której bank centralny jest w stanie udzielić pożyczki bankowi komercyjnemu pod zastaw papierów wartościowych.

Plusy i minusy kredytu lombardowego

Niewątpliwie dodatkowe finansowanie, takie jak kredyt lombardowy ma swoje plusy. Jednym z nich jest przede wszystkim możliwość zrealizowania celu, w jakim zaciągamy zobowiązanie. Bez niego, z pewnością byłoby to niemożliwe. Dzięki niemu możliwy jest np. rozwój bez potrzeby sprzedaży m.in. papierów wartościowych. Natomiast minusem jest dość wysokie oprocentowanie kredytu a także pozostałe koszty tj. wycena przedmiotu zabezpieczenia oraz fakt, że wartość zastawu może przewyższyć kwotę kredytu. Tutaj doznajemy dyskomfortu, gdyż w przypadku potrzeby skonsumowania zabezpieczenia w przypadku braku możliwości spłaty kredytu, tracimy nasze zabezpieczenie. Pamiętajmy by rozpatrywać dodatkowe finansowanie szerzej. Warto się zastanowić, ile środków na ten rozwój potrzebujemy, aby w przypadku wnioskowania o kredyt, nie ubiegać się o wyższą kwotę niż to konieczne. A po drugie przeanalizujmy dokładnie ruchomości, które chcielibyśmy przekazać na zabezpieczenie zobowiązania. Oszacujmy wcześniej sami ich wartość by wybrać taką ruchomość, która w przypadku wyceny oficjalnej będzie zbliżona do naszej.