Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją sprawdzić?

para analizuje swoją sytuację finansową

Czasami nadchodzi moment w życiu, kiedy będziemy potrzebowali podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu, chociażby na mieszkanie czy zakup nowego samochodu, albo na generalny remont. To jest dobra decyzja, ale należy pamiętać, aby dbać o swoją zdolność kredytową, gdyż bez niej droga do kredytu będzie niemożliwa. A czym ona jest i jak ją budować, dowiecie się z artykułu poniżej.

Co to jest zdolność kredytowa

O zdolności kredytowej można mówić bardzo szeroko, ponieważ składa się na nią wiele czynników. Na większość z nich ma wpływ sam przyszły kredytobiorca. Mając świadomość, jak ważny to aspekt możemy starać się dbać o jej jakość, aby osiągnąć w razie potrzeby cel, w postaci zaciągnięcia kredytu.

Zatem czym jest owa zdolność?

Polskie prawo bankowe definiuje to pojęcie jako zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w konkretnych terminach płatności. Oczywiście wchodzą tutaj w grę dwa składniki: zarówno kapitał, jak i odsetki. Tym bardziej należy podejść do tematu poważnie. Zanim więc bank zgodzi się na udzielenie kredytu podda potencjalnego kredytobiorcę analizie kredytowej. Jest to procedura czasochłonna, wymaga zgromadzenia wielu dokumentów, które klient musi dostarczyć do banku, w którym chce zaciągnąć kredyt. Następnie jest poddawany procesowi oceny zdolności kredytowej. Wówczas należy się uzbroić w cierpliwość i czekać na wynik.

Czy każdy może starać się o kredyt, nawet bez zdolności?

Banki mają swoje opracowane metody badania zdolności kredytowej. W każdym banku mogą być nieco inne, dlatego niektórzy starający się o kredyt wnioskują w kilku bankach jednocześnie, wiedząc, że mogą nie spełniać niektórych kryteriów i tym samym ich wniosek o kredyt zostanie odrzucony.

Są jednakże takie sytuacje( niezwykle rzadkie), kiedy bank może udzielić kredytu osobie nie spełniającej warunków, ale trzeba wówczas przedstawić plan naprawienia sytuacji finansowej czy to w firmie czy to w gospodarstwie domowym. Są to sytuacje incydentalne i nie powinniśmy na nie liczyć, starając.

Dlatego dla wielu osób rozwiązaniem idealnym i jedynym może być skorzystanie z kredytu w serwisie ePortfel24.pl, gdzie na prostych zasadach, nawet gdy na przeszkodzie stoi zdolność kredytowa, będzie można zaciągnąć kredyt szybko i wygodnie, a w dodatku całkowicie online, spełniając minimum formalności.

Jak liczyć zdolność kredytową?

Sposobów na obliczenie jak w konkretnym wypadku wygląda zdolność kredytowa jest wiele. Możemy spróbować przeliczyć to samodzielnie, albo skorzystać z różnych kalkulatorów w internecie, bądź też udać się do konkretnego banku i poprosić o pomoc w tym zakresie. Bardziej skomplikowane będzie to zwłaszcza przy kredytach hipotecznych na dom, mieszkanie albo nieruchomość. Zatem co jest brane pod uwagę?

  • oszczędności- od 10-20%, dobrze gdy są, bowiem znacznie podniosą nam zdolność kredytową.
  • kwota miesięcznych zarobków
  • kwota miesięcznych wydatków ( policzmy stałe i dodajmy do tego margines rezerwy na dodatkowe, nieprzewidziane koszty)
  • na końcu należy spojrzeć na różnicę pomiędzy dochodami a ponoszonymi kosztami.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Należy również pamiętać, że jest wiele aspektów na które mamy wpływ my sami. Jeśli uda nam się dobrze poprowadzić, to bez problemu i stresu oddamy do banku nasz wniosek o kredyt i z pewnością zostanie on zaopiniowany pozytywnie.

Otóż na zdolność wpływają przede wszystkim:

  • zaległości w spłacie zobowiązań- nawet krótkie przekroczenie terminu jest już uchybieniem w umowie i będzie brane pod uwagę przy analizie kredytowej. A ponieważ będzie to widoczne w BIK-u, czyli w Biurze Informacji Kredytowej, to już niestety wpłynie na naszą wiarygodność
  • brak stałych źródeł dochodu- jeśli nie mamy stałej pracy, której dochody będą możliwe do udokumentowania, to jest już powód do zmartwienia, niestety.
  • brak oszczędności może być również brane pod uwagę i czasami przechylić szalę na niekorzyść przy zdolności kredytowej.

Przyczyny odmowy udzielenia kredytu.

Już wyżej o tym wspominaliśmy, jednakże przeanalizujmy to głębiej.

Najczęściej odmawia się udzielenia kredytu z powodu braku zdolności kredytowej.

Drugą kwestią jest fakt, że klienci często nie posiadają minimum wiedzy o kredytach, o które chcą się starać. Wówczas czas się wydłuża i generuje masę problemów.

Między innymi może spowodować spadek zdolności kredytowej, gdyż każdy składany przez Klienta wniosek o udzielenie kredytu jest zgłaszany przez bank do Biura Informacji Kredytowej. Zatem, nie jest bez znaczenia czy przyłożymy się do wypełnienia formalności poprawnie czy też nie.

Brak stałej pracy, którą możemy udokumentować w postaci realnych dokumentów potwierdzających nasze dochody, również sprawia, że dla banku jesteśmy niewiarygodni.

Zatem, zadbajmy o te wszystkie kwestie wcześniej, a z pewnością nasza zdolność kredytowa będzie na odpowiednim poziomie.