Czy można zwiększyć wysokość kredytu gotówkowego?

Pojawiają się sytuacje i okoliczności w życiu, kiedy potrzebujemy dodatkowego finansowania, gdyż nasze oszczędności nie wystarczają. Wówczas doskonałym rozwiązaniem jest kredyt gotówkowy, który ułatwi zrealizowanie celu, który zaplanowaliśmy. A czy będzie można zwiększyć wysokość zobowiązania? Odpowiemy niżej.

Jakie są rodzaje kredytów?

Na wstępie należy zaznaczyć kilka cech, jakimi charakteryzują się zobowiązania kredytowe. Wśród nich mamy m.in. terminowość, oprocentowanie oraz obowiązek zwrotu. Na rynku jest dostępna duża różnorodność w zakresie produktów kredytowych a wszystko ze względu na cel, na który są zaciągane te zobowiązania. I tak wśród podziałów, wymienimy najpopularniejsze dwa:

1.Kredyty zaciągane przez konsumentów- osoby fizyczne na różne cele:

  • kredyt konsumpcyjny- na bieżące potrzeby kredytobiorcy (kredyt gotówkowy,  samochodowy,    studencki)
  • kredyt konsolidacyjny- na ułatwienie spłaty kilku zobowiązań połączonych w jedno
  • kredyt hipoteczny- na zakup nieruchomości lub inwestycję budowlaną
  • karta kredytowa- jest łączone z naszym kontem i limitem, jaki przyznaje nam bank

2. Kredyty zaciągane na różne okresy spłaty, gdzie przedmiotem umowy kredytowej mogą być realizacje różnych celów:

  • Kredyty krótkoterminowe
  • Kredyty długoterminowe oraz
  • Kredyty średnioterminowe

Czym charakteryzuje się kredyt gotówkowy?

Jest to ciekawy produkt finansowy, z którego możemy skorzystać aby zrealizować dowolny cel, który nie będzie w żaden sposób związany z naszą działalnością gospodarczą ( jeśli takową prowadzimy). Czyli możemy  przeznaczyć kredyt gotówkowy na wakacje, zakup nowego sprzętu lub wszystko to, na co mamy ochotę. Wśród kosztów kredytu, poza samym oprocentowaniem, będziemy musieli liczyć się z prowizją za jego udzielenie. Czasami banki mogą wymagać od nas zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia, które ma chronić przede wszystkim bank w razie wystąpienia przypadków wymienionych w umowie ubezpieczenia np. w przypadku śmierci kredytobiorcy. Inną cechą, na którą warto zwrócić uwagę przy kredycie gotówkowym, jest możliwość wyboru pomiędzy ratą stałą a ratą malejącą. Zaś zauważmy, że oprocentowanie stałe jest niezmienne w całym okresie spłaty kredytu. W przypadku zmiennego, będziemy mieli do czynienia z sumą marży i jakiegoś elementu związanego z rynkiem międzybankowym. Kredyt jest wypłacany najczęściej w formie przelewu na nasz rachunek bankowy a jego nazwa jest tylko umowna, ponieważ w tej chwili nie wszystkie banki prowadzą obsługę kasową by wypłacać środki w gotówce.

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy?

Zobowiązanie w postaci kredytu gotówkowego ma dość prostą konstrukcję, jednakże jeśli będziemy się o niego starali w banku a nie w instytucji poza bankowej( gdzie są uproszczone procedury i procesowanie wniosku), to należy się uzbroić w cierpliwość i poświęcić trochę czasu. Będziemy zobowiązani okazać dowód tożsamości oraz informację o naszych comiesięcznych dochodach aby bank mógł ustalić naszą zdolność kredytową. Wszyscy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, będą zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawcy wraz z poświadczeniem zatrudnienia. Jeśli zaś osoby, które są już na emeryturze, będą chciały uzyskać kredyt gotówkowy, to będą musiały przedstawić dokument poświadczający, iż mają przyznane świadczenie emerytalne oraz dodatkowo informację o ostatnim przelewie. Jeśli zaś korzystalibyśmy z kredytu gotówkowego w innej instytucji niż bank, to zwykle wystarczy oświadczenie o wysokości naszych dotychczasowych zobowiązań i wydatków.

Czy mając kredyt gotówkowy, można zwiększyć jego wysokość?

Jest to pytanie, które nurtuje wielu przyszłych kredytobiorców. Jeśli okaże się, że po zaciągnięciu zobowiązania w postaci kredytu gotówkowego, potrzebujemy dodatkowych środków, gdyż pierwotnie pożyczana kwota okazała się zbyt mała na realizację naszego celu,  to naturalnie będzie możliwość podwyższenia kwoty kredytowej. Trzeba będzie natomiast złożyć odpowiedni wniosek w banku lub poprzez infolinię lub serwis transakcyjny, jeśli z takowego korzystamy. Jest to konieczne aby kredytodawca mógł sprawdzić, o jaką dodatkową kwotę będzie mógł nam zwiększyć wartość kredytu, biorąc pod uwagę takie dane jak nasza zdolność kredytowa.

Na co zwrócić uwagę przy kredycie gotówkowym?

Zaciągając zobowiązanie, pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach, które należy brać pod uwagę nie tylko przy kredycie gotówkowym. Pożyczajmy tylko tyle środków, ile naprawdę potrzebujemy, aby nie mieć w następstwie trudności ze spłatą zobowiązania. Starajmy się prześledzić ofertę kilku banków lub instytucji poza bankowych aby wybrać najlepszą. Czytajmy umowy kredytowe uważnie, tak długo jak to konieczne, żeby mieć pewność, że nic nie umknęło naszej uwadze. Jeśli pojawi się jakakolwiek wątpliwość, wyjaśniajmy ją z kredytodawcą na bieżąco. Po podpisaniu umowy, nie będziemy mogli nic zmienić.