Co zrobić, gdy bankomat nie wypłacił pieniędzy, a pobrał je z konta?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których z powodów niezależnych od nas, może się pojawić problem z bankomatem i tym samym z wypłatą środków, które są nam w danej chwili potrzebne. Jak się wówczas zachować i co zrobić, w sytuacji gdy bankomat pobierze je z konta, a nie wypłaci? O tym piszemy w poniższym artykule.

Jakie mogą być powody, że bankomat nie wypłacił nam środków?

Kiedy pojawia się problem z bankomatem, to najczęściej myślimy, że powód leży po  naszej stronie tzn. nasza karta jest podniszczona lub uszkodzona albo wydaje nam się, że może przekroczyliśmy limit na koncie lub po prostu wprowadziliśmy nieprawidłowo numer PIN.  Ale pojawiają się przecież sytuacje, że żaden z powyższych problemów nie występuje a tym samym wina nie leży po naszej stronie. Zatem, gdzie? Trudności techniczne z dostępem do naszych pieniędzy mogą wynikać z błędu systemu lub usterki, którą widać po prostu gołym okiem w obrębie bankomatu. Może się również pojawić przerwa w dostawie elektryczności albo mniejsza dostępność środków w bankomacie.  Innym przypadkiem jest trudność w połączeniu z bankiem z powodów technicznych. Zwykle powinniśmy być bezpieczni, gdyż bankomat pozwoli anulować podjętą operację, jeśli tak się nie zdarzy, musimy być przygotowani na dalsze działanie, które będziemy podejmować.

W jaki sposób postępować, gdy jest problem z wypłaceniem pieniędzy z bankomatu?

Wszystko, co musimy zrobić, to w pierwszej kolejności zebrać jak najwięcej informacji, które posłużą nam za dowody w postępowaniu reklamacyjnym, jakie będziemy rozpoczynać w związku z problemem z bankomatem i wypłatą naszych środków. Wśród dokumentów, które będziemy składać znajdą się m.in.:

  1. Opisane przez nas okoliczności nieudanej transakcji oraz data i godzina podjęcia operacji wraz z numerem bankomatu.
  2. Otrzymane- wydrukowane przez bankomat potwierdzenie niezrealizowanej transakcji
  3. Zdjęcia, które wykonaliśmy przy bankomacie- tzn. komunikat, który pojawił się na ekranie.

Mając zgromadzone materiały, będziemy mogli sprawnie przystąpić do postępowania reklamacyjnego.

Jak i gdzie można reklamować niezrealizowaną usługę?

Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to fakt, że wniosek reklamacyjny będziemy składać w banku, w którym wypłacamy środki pieniężne, a nie u operatora bankomatu, z którym jest problem. Zacznijmy najpierw od informacji, które muszą się znaleźć we wniosku. Oczywistymi będą nasze dane osobowe, data i miejsce zdarzenia jak również nazwa banku, do której należał bankomat, z którego korzystaliśmy. I oczywiście kwota, którą chcieliśmy wypłacić a także załączamy wszystkie materiały dowodowe, o których pisaliśmy wcześniej. Podajemy również numer rachunku, na który bank ma zwrócić środki nienależnie pobrane. A w jaki sposób złożymy reklamacje? Jest wiele dostępnych form a wśród nich:

  1. Przez telefon- infolinia banku
  2. Przez internet- poprzez serwis transakcyjny
  3. Składając wniosek napisany na miejscu w banku lub listownie
  4. Jest jeszcze możliwość ustnego złożenia wniosku do protokołu w oddziale banku

Na rozpatrzenie wniosku poczekamy do dwóch tygodni i wówczas środki zostaną nam zwrócone na konto. Zdarzają się jednak przypadki, że operator odrzuci reklamację, tłumacząc się brakiem środków na tego typu operacje.

Co możemy zrobić, gdy bank nie uzna naszej reklamacji? Gdzie się udać po pomoc?

Jeśli w wyniku problemów z bankomatem, stracimy środki pieniężne a reklamacja, którą złożyliśmy zostanie odrzucona, pozostaje nam jedynie wejście na drogę sądową. Oczywiście do powództwa dołączymy te wszystkie materiały, które zebraliśmy na poczet postępowania dowodowego, które miało udowodnić brak naszej winy. Mimo odrzucenia reklamacji przez bank, możemy nadal dochodzić sprawiedliwości i zasądzenia zwrotu środków. Pamiętajmy jedynie, że bank może wydać orzeczenie, które nie będzie dla nas korzystne i wówczas będziemy zobligowani do opłacenia kosztów sądowych. Ryzyko jest oczywiście warte uwagi, jeśli straciliśmy znaczną sumę pieniędzy i mamy wystarczająco dużo materiałów dowodowych, a bank odmówił zwrotu środków, gdyż nie posiadał rezerw, które mógłby przeznaczać na zaspokajanie postępowań reklamacyjnych.

Na co zwracać uwagę przy pobieraniu pieniędzy z bankomatu?

By zminimalizować problemy z bankomatem, możemy po prostu zwracać większą uwagę, na urządzenie, z którego chcemy skorzystać. Wiadomo, że bankomat, rzecz martwa- ma prawo się zepsuć. Ale jeśli dostrzegamy od razu, podchodząc do bankomatu, że coś jest nie tak np. ekran nierównomiernie pracuje lub widać fizyczne wady ( może ktoś ingerował w urządzenie), to po prostu nie ryzykujmy. Warto wówczas zadzwonić na infolinię i poinformować operatora, że być może bankomat jest uszkodzony. A sami możemy przecież skorzystać z innego, nie narażając się na ryzyko utraty środków.