Co to jest lokata?

Lokata to bezpieczna forma inwestowania oszczędności

Oszczędzanie wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, czyli czymś mało przyjemnym. Chyba, ze możemy zaoszczędzone środki w bezpieczny sposób zainwestować tzn. „zamrozić” na jakiś czas, ze świadomością, że na tym po prostu zyskamy. Poznajmy jeden ze sposobów inwestowania- lokatę. O jej wartości przeczytacie niżej.

Czym jest lokata bankowa?

Lokatą bankową nazwiemy jedną z bezpieczniejszych możliwości inwestowania pieniędzy, jakie są dostępne na rynku. Każdy bank oferuje proste zasady założenia lokaty, które zachęcają do zainwestowania oszczędności. Nie musimy czekać na długie procedury i procesowanie wniosku, ponieważ wszystko odbywa się sprawnie i szybko. Zwykle nie musimy się również przejmować żadnymi kosztami dodatkowymi, gdyż oprócz nas, to właśnie bank zyskuje, mając możliwość obracania pieniędzmi. Lokata jest po prostu umową, którą zawieramy z bankiem na określony czas, decydując się na zaproponowane nam warunki, w których powierzymy nasze środki pieniężne konkretnej instytucji bankowej. A co otrzymamy w zamian? Oczywiście oprocentowanie, zwykle satysfakcjonujące.

W przypadku lokaty oferty banków mogą znacznie się od siebie różnić

Lokaty krótko i długoterminowe.

Lokaty dzielimy ze względu na okres ich zawarcia, na krótko i długoterminowe. Te pierwsze zwykle zakładane są na okres do 1 roku, natomiast drugie, powyżej 1 roku. Banki oferują przeróżne lokaty krótkoterminowe m.in. roczne, półroczne, trzymiesięczne, miesięczne, a nawet tygodniowe czy weekendowe. Niesamowite.

Różni klienci mają różne potrzeby, naprzeciw którym banki wychodzą również z dopasowanymi ofertami indywidualnymi. I wówczas można negocjować termin, na który nam najbardziej zależy, by założyć lokatę i w zamian powierzyć pieniądze bankowi. Miejmy tylko świadomość, że indywidualne oferty mogą mieć nieznacznie, ale jednak niższe oprocentowanie.

Ile należy zaoszczędzić, by założyć lokatę?

Jest to kwestia indywidualna. Zdarzają się osoby, które przy sporych kwotach, idących w setki tysięcy złotych, liczą na dochód pasywny i dlatego zakładają lokaty. Ale nie muszą to być aż tak wysokie kwoty. Z reguły banki wyznają zasadę, że im więcej środków pieniężnych zostawisz na lokacie, tym wyższe oprocentowanie masz szansę otrzymać. Oczywistym jest, że to wyższe oprocentowanie od standardowego będziemy mogli negocjować z bankiem przy wyższych kwotach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by dopytywać również przy małych kwotach, na jakie oprocentowanie moglibyśmy liczyć. A jaka to jest kwota minimalna, przy której można założyć lokatę? Dobre pytanie. Bywa tak, że niektóre z banków ustalają jakąś minimalną kwotę 1000- 2000 zł, którą możemy ulokować i poniżej po prostu nie ma takiej możliwości. Ale ponieważ oprocentowania w różnych bankach mogą się różnić, warto dobrze przejrzeć dostępne oferty, zanim się zdecydujemy na powierzenie środków pieniężnych, nawet tych minimalnych.

Przed założeniem lokaty należy dokładnie zapoznać się z warunkami zapisanyim w umowie

Warunki zawarcia umowy o lokatę.

Jak przy każdej umowie, tak i przy umowie o lokatę należy dokładnie przeanalizować warunki, jakie stawia przed nami bank w przedstawionej ofercie. Ponieważ powierzamy nasze oszczędności na jakiś czas- bez względu na to czy będzie krótszy, czy też dłuższy, to jednak my przychodzimy z zasobami finansowymi do instytucji bankowej i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by zyskać na tej umowie- gdyż bank zawsze zyska.

W umowie oczywiście będzie zawarte:

  • jaką kwotę powierzamy
  • na jaki czas
  • z jakim oprocentowaniem.

Ale powinniśmy znać kilka innych warunków. Dobrze jest dowiedzieć się od razu, jaka będzie efektywna stopa procentowa oraz w jakim konkretnie dniu ( po zakończeniu umowy lokaty) środki finansowe z powrotem znajdą się na naszym koncie. I jeszcze jedna istotna kwestia- powinniśmy znać warunki, gdyby się okazało, ze z powodu siły wyższej, poważnej przyczyny, musimy wcześniej zerwać umowę lokaty, nie dotrzymując terminu. Wówczas obniży się oprocentowanie, albo może pojawić się jakaś dodatkowa opłata. Dobrze jest wiedzieć o tym na samym początku, przy zawieraniu umowy.

Czym się różni lokata o stałej stopie procentowej od zmiennej?

Lokata ze stałą stopą procentową, to umowa w której zawarta będzie informacja, że po upływie umowy, bank wypłaci nam określony procent od kwoty, którą ulokowaliśmy. Taka umowa da nam pewną informację o tym, ile zyskamy. I wiemy to od samego początku. Dla niektórych klientów, lubiących bezpieczeństwo i pewność, to bardzo ważne. Dlatego taki produkt istnieje. Natomiast trzeba brać pod uwagę plusy i minusy takiego rozwiązania. Bowiem w przypadku wzrostu stóp procentowych, nie będzie to najlepsze rozwiązanie dla inwestującego klienta.

Natomiast przy lokacie ze zmienną stopą procentową sytuacja wygląda tak, że możemy się spodziewać korzystnego lub niekorzystnego obrotu sprawy. Mianowicie, płatność odsetek będzie przewidziana przy zmiennej stopie procentowej, czyli takiej, która w trakcie trwania naszej lokaty może się zmienić. To dość ryzykowne, bo zależy od warunków, jakie panują na rynku.