Co to jest kredyt konsumencki?

Poszukując wsparcia finansowego na realizację konkretnego celu, możemy znaleźć różne produkty. Najważniejsze by mieć świadomość jakie są nasze możliwości i potrzeby finansowe. A wówczas będziemy mogli znaleźć i skorzystać m.in. z optymalnego rozwiązania, jakim jest kredyt konsumencki. Gdzie go szukać i jak go otrzymać. Odpowiedź znajdziecie niżej.

Rodzaje kredytów

Na rynku funkcjonuje sporo różnych podziałów, klasyfikujących kredyty w zależności od podmiotu, który się o nie ubiega. Podstawowy podział wygląda tak, że funkcjonują kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz te dla osób fizycznych. Pochylmy się nad tymi dotyczącymi osób fizycznych. Otóż banki mogą nam udzielić:

  • Kredytu konsumpcyjnego
  • Kredytu konsolidacyjnego
  • Hipotecznego
  • Towarowego
  • Inwestycyjnego
  • W formie karty kredytowej
  • W formie pożyczki hipotecznej

Mając tak duży wachlarz produktów finansowych, nie powinniśmy mieć problemów z wyborem, odpowiednio dopasowanego rozwiązania do naszych oczekiwań i potrzeb. Każde z nich ma swoje określone warunki, które należy spełnić łącznie, by w pełni starać się o jego uzyskanie.

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredytem konsumenckim nazwane zostało rozwiązanie, uregulowane ustawą celową, która stanowi, że konsumentowi, kredytu udziela kredytodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale na cele prywatne. Może to być instytucja bankowa. Wysokość takiego kredytu ( jej maksymalny poziom wskazany przez ustawodawcę), to 255 550 zł. Konsument może się starać również o kredyt we wskazanej maksymalnej kwocie, w walucie obcej. Umowa kredytu konsumenckiego, dla swojej ważności wymaga formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne będą wymagały innej szczególnej formy. Zapisy umowy powinny zaś zostać sformułowane w sposób jasny i nie budzący wątpliwości konsumenta. Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć kredytobiorcy egzemplarz umowy o kredyt konsumencki. Wśród takich kredytów konsumenckich znajdą się m.in. leasing, pożyczka, kredyt odnawialny, czy kredyt na zakup konkretnego produktu.

Obowiązki i prawa stron – kredytodawca vs kredytobiorca

Zacznijmy najpierw od kredytodawcy. Ma on szereg obowiązków uregulowanych ustawą o kredycie konsumenckim, których nie może zaniechać, chcąc zachować swój status. Po pierwsze, ma obowiązek informować, na każdym etapie o opłatach i prowizjach, jakie zostaną doliczone i pobrane przy podpisywaniu umowy o kredyt konsumencki kredytobiorcy. Po drugie, zanim kredytobiorca podpisze umowę, rzeczony kredytodawca będzie miał prawo skrupulatnie sprawdzić jego zdolność do zaciągania zobowiązań, czyli po prostu zdolność kredytową. Jeśli zaś chodzi o kredytobiorcę, to wśród jego praw, ustawodawca wymienia między innymi prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Należy jednak brać pod uwagę zapisy umowne, które mogą nakładać na kredytobiorcę obowiązek dodatkowej opłaty z tego tytułu. Innym istotnym uprawnieniem kredytobiorcy jest możliwość wypowiedzenia umowy kredytu w ciągu 14 dni od jej podpisania. Pamiętajmy przy zawieraniu umowy, aby dokładnie przeczytać jej postanowienia i jeśli znajdziemy chociaż cień wątpliwości, co do któregoś zapisu, to warto dopytać o to od razu, aby nie generować sobie później dodatkowych stresów związanych z wykładnią umowy.

Gdzie znaleźć kredyt konsumencki?

Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, trzeba poświecić trochę czasu. Korzystne kredyty konsumenckie są dostępne w różnych bankach, ale także instytucjach pozabankowych. Aby dobrze wybrać, powinniśmy zastanowić się na jaki cel chcemy przeznaczyć środki, a potem zintensyfikować poszukiwania, by zebrać oferty, które porównamy, by w końcu wybrać optymalną, dopasowaną do naszych możliwości, ofertę kredytu konsumenckiego. Pamiętajmy, aby pożyczać tyle, ile będziemy w stanie spłacić. Zwróćmy przy tym uwagę na wysokość oprocentowania i nie kierujmy się wyłącznie reklamami, które zobaczyliśmy w mediach. Często banki akcentują tylko najniższe oprocentowanie kredytów (a jest ono zarezerwowane wyłącznie dla osób z największą zdolnością kredytową), aby zdobyć klientów. Ale można również skorzystać z prostszego rozwiązania. Bez wychodzenia z domu, całkowicie online, korzystając z internetu przez telefon komórkowy lub laptop, albo tablet, możemy wejść na bezpieczny i wygodny serwis ePortfel24.pl. A tam, w kilku krokach wystarczy wypełnić łatwy formularz, zostawiając podstawowe informacje, by już po kilku chwilach weryfikacji, otrzymać oferty kredytu. Wybór właściwej, należy do nas. A wszystko odbywa się bez gromadzenia dokumentów i bez straty czasu w kolejkach do banku.

Kobieta kupiła samochód na kredyt konsumencki

 Czym różni się kredyt konsumencki od kredytu konsumpcyjnego?

Podstawowa różnica pomiędzy kredytem konsumenckim, a konsumpcyjnym leży w celu, na jaki kredytobiorca zaciąga zobowiązanie. Kredyt konsumpcyjny, możemy wydać na każdy, dowolny cel, jaki sobie wymyślimy. Może to być zakup auta, podróż, remont, komplet walizek, czy ogrodzenie działki, albo domek rekreacyjny etc. Zaś przy kredycie konsumenckim, środki finansowe są wypłacane kredytobiorcy bezpośrednio, albo są przelewane na rachunek wskazanego podmiotu, w celu nabycia konkretnego produktu lub usługi.