Co można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT?

Osiągając dochody z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, mamy obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe by rozliczyć się z fiskusem. Ten obowiązek dotyczy również przedsiębiorców. A co można odliczyć od podatku? Poniżej zapoznamy się z katalogiem ulg, które przysługują w określonych sytuacjach.

Odliczenie w postaci ulgi na dziecko- kto może i w jakich sytuacjach?

W przypadku odliczeń na dziecko jest to ta z ulg w rocznym zeznaniu podatkowym, którą  najczęściej uwzględniają podatnicy posiadających dzieci. A dotyczy ona m.in. tych rodziców, którzy wykonują władzę rodzicielską, pełnią funkcję opiekuna prawnego, stanowią dla dziecka rodzinę zastępczą ( zgodnie z orzeczeniem sądu). Ten rodzaj ulgi będzie przysługiwał rodzicom za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, kiedy rodzice wykonywali te czynności. Dodatkowo, warto pamiętać, że wysokość ulgi jest zależna od ilości dzieci, które mamy pod opieką. Możemy wskazać bowiem kilka sytuacji:

 1. Gdy mamy jedno dziecko pod opieką, to ulga będzie wynosić niecałe 93 zł ( spełniając dodatkowe warunki odnośnie dochodów podatnika)
 2. Gdy mamy dwoje dzieci małoletnich, to ulga wyniesie dwukrotność wyżej wskazanej ulgi.
 3. W przypadku trójki i więcej małoletnich, ulga wyniesie po niespełna 93 zł na pierwsze i drugie dziecko, ale już na trzecie prawie 167 zł a na czwarte i każde kolejne 225 zl

Odliczenie darowizny

Jeśli zaś chodzi o odliczenie darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym, to są tylko pewne rodzaje darowizn, które będziemy mogli potraktować jako ulgę, m.in.:

 1. Darowizny na cele kultu religijnego- dokonując tego w odpowiedniej formie wraz z oświadczeniem obdarowanego, że ją przyjmuje.
 2. Darowizna na cele związane z krwiodawstwem- pamiętając, że ekwiwalent za litr krwi to obecnie około 130 zł.
 3. Darowizny na określone przez ustawodawcę organizacje pożytku publicznego

Istotne, że odliczenie możemy dokonać w wysokości darowizny, którą dokonaliśmy na w/w cele, ale nie więcej niż 6% dochodu.

Odliczenie z tytułu oszczędzania na IKZE oraz ulga na internet

Ulgi związane oszczędzaniem na IKZE oraz za internet, to bardzo wdzięczne i proste do udokumentowania okoliczności, które możemy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku internetu, możemy na podstawie zebranych faktur udokumentować ponoszone wydatki na internet i jeśli nie przekraczają około 760 zł rocznie, to mamy prawo odliczyć te wydatki w PIT rocznym.  Natomiast w przypadku ulg  z tytułu oszczędzania na IKZE, podatnicy mają prawo do odliczeń, gdy suma wpłat w roku podatkowym( wpłaty mogą być w różnej formie- należy zbierać dowody wpłat) nie przekroczy tej wskazanej w szczególnych przepisach o IKZE. Warto sprawdzać tę wysokość wyników co roku, by poprawnie dokonać odliczeń.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ZUS

Jeśli mamy do zapłacenia podatek wynikający z rocznego zeznania podatkowego, to możemy go pomniejszyć o wszystkie zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wszyscy, którzy pracują na etacie lub zawierając umowy cywilnoprawne, mają obowiązek wykazywania składek zdrowotnych, które następnie podlegają odliczeniu. To pracodawca w PIT-11, który trafi do pracownika, wskazuje wysokość podstawy wymiaru składki. Natomiast gdy prowadzimy działalność gospodarczą, sami musimy wyliczyć odpowiednią wartość składki zdrowotnej, którą w dalszej kolejności będziemy rozliczać w zeznaniu rocznym. Pamiętajmy by rozliczać jedynie te składki zdrowotne, które faktycznie zostały opłacone w konkretnym roku podatkowym. Potwierdzeniem będą ZUS RMUA, dla wszystkich pracujących na etatach i rozliczających się na podstawie umów cywilnoprawnych. Zaś przedsiębiorca powinien posiadać potwierdzenia przelewów lub zaświadczenie z ZUS o wpłatach.

Ulga rehabilitacyjna

Ustawodawca dopuszcza odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym pewnego rodzaju okoliczności związane z szeroko pojętą rehabilitacją i adaptacją do nowych warunków życia. Warte uwagi jest wskazanie, że podstawą obliczenia podatku jest dochód po odliczeniu kwot wydatków na wszelkie cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, jakie zostały poniesione w roku podatkowym przez podatnika, który jest osobą niepełnosprawną lub ma takową na utrzymaniu. Wymieniamy poniżej tylko niektóre, wybrane wydatki na te cele:

 • przystosowanie budynków i mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zakup sprzętu ułatwiającego poruszanie czy przemieszczanie
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
 • opieka pielęgniarska nad osobą niepełnosprawną
 • leki
 • odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne.

Co istotne i należy o tym pamiętać, że będziemy mogli te wydatki odliczyć od dochodu, jeśli nie finansuje ich m.in. zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub NFZ lub zakładowy fundusz świadczeń socjalnych etc.