Co może firma windykacyjna – Prawa i obowiązki

Jeśli z powodu nieuregulowanych zobowiązań zdarzy się, że nasze długi trafią do firmy windykacyjnej, powinniśmy wiedzieć, jakie prawa nam przysługują w przypadku windykacji oraz jakie obowiązki musi wypełnić firma windykacyjna. Przed czym się chronić i jak nie pozwolić się oszukać? O tym przeczytamy w poniższym materiale.

Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Musimy pamiętać, że firma windykacyjna (w większości przypadków) działa w granicach obowiązującego prawa. Jej główne zadanie, to ściągnięcie od nas długu, z którym zalegaliśmy wierzycielowi. Dlatego prawa, jakie posiada ta firma są zbliżone do praw samego wierzyciela. W pierwszej kolejności przedstawiciel takiej firmy, będzie chciał zakończyć sprawę bezkonfliktowo, pełniąc swoistą rolę mediatora w sprawie. Windykator może poprosić nas o wpuszczenie do domu. Ale nie ma do tego żadnej podstawy prawnej, zatem wcale nie musimy się na to godzić. Natomiast ma prawo kontaktować się z nami w każdy możliwy i dopuszczalny sposób, aby powiadomić nas o tym, że mamy dług. Firma windykacyjna powinna poinformować nas, jaki ma tytuł by żądać zapłaty należności. A także na jaką kwotę opiewa dług wraz z podstawą prawną. Ponadto poinformuje nas w jakim terminie powinniśmy uregulować należność.

Obowiązki, jakie musi spełnić firma windykacyjna

Firma windykacyjna wychodzi do nas zwykle z propozycją ustalenia nowego harmonogramu spłaty zobowiązania, które nas przerosło i zmieniło swój charakter na dług. Firma ma obowiązek przedstawić nam możliwości polubownego rozwiązania sprawy, co pozwoli nam w sposób sprawny i dogodny spłacić należność, jaką jesteśmy winni wierzycielowi. Windykator ma obowiązek dbać o interesy wierzyciela, ale jeśli prowadzi swoje czynności w sposób empatyczny i wyrozumiały, to również w jakiś sposób może pozwolić stanąć na nogi dłużnikowi- negocjując odpowiednie warunki spłaty długu. Firma windykacyjna ma obowiązek kontaktować się wszelkimi sposobami z dłużnikiem, ale już nie z osobami trzecimi np. pracodawcą w sprawie długu jego pracownika.

Jakich działań nie może podejmować firma windykacyjna?

Powinniśmy być świadomi, co wolno firmie windykacyjnej, a czego nie wolno, gdyż to pozwoli zablokować bezprawne działania, jakich niektórzy windykatorzy dopuszczają się na porządku dziennym. Jedynie komornik z nakazem sądowym ma prawo wejść do naszego domu, by przeprowadzić egzekucję należności. Bez naszej zgody, firma windykacyjna nie może nawet przekroczyć progu domu czy mieszkania, a jeśli upiera się i chce to zrobić, to dopuszcza się bezprawia. Wspominaliśmy też wcześniej, że żadne osoby postronne nie mogą być poinformowane o tym, że firma windykacyjna chce ściągnąć z nas należność. Podobnie ma się rzecz odnośnie zmuszania nas do podania rachunku bankowego i wyjawienia majątku. Uciekanie się do gróźb i przemocy, nawet fizycznej, to już kolejna podstawa by zgłosić działania firmy organom ściągania, gdyż są to sytuacje podpadające pod kodeks karny. Gdy windykator będzie nas straszył wszczęciem natychmiastowej egzekucji, to pamiętajmy, że nie ma do tego prawa i powinniśmy to zgłosić. Tylko prawomocny wyrok sądu z nadaną klauzulą wykonalności ma taką moc sprawczą. Nie dajmy się oszukać i zastraszyć, a każde nieetyczne czy wprost bezprawne działania, zgłaszajmy odpowiednim służbom.

Jak może się zachować dłużnik wobec firmy windykacyjnej?

Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, jeśli otrzymamy telefon lub list od firmy windykacyjnej, to podjąć ten kontakt. Najgorsze co moglibyśmy zrobić, to unikanie kontaktu lub zbywanie pracownika takiej firmy. Jeśli zachowamy otwartą postawę osoby, która chce polubownego rozwiązania sprawy i wykazuje wszelką gotowość by można było dojść do porozumienia, to mamy szansę na sukces. Firma windykacyjna jest wówczas zazwyczaj skłonna być dla nas bardziej przychylna, wykazać daleko idącą elastyczność w negocjowaniu warunków spłaty, nowego harmonogramu spłat i wysokości miesięcznych należności. Zaś przyjmując od razu postawę, która nie zamierza się w żaden sposób dogadywać, tylko możemy stracić.

Na co zwrócić szczególną uwagę – jak uchronić się przed firmą windykacyjną?

Zanim do naszych drzwi zapuka firma windykacyjna, weźmy pod uwagę rozsądne i przemyślane zaciąganie zobowiązań. Mamy skłonność do pożyczania więcej niż potrzebujemy i zazwyczaj więcej niż możemy spłacić. Dlatego zanim zrobimy niewłaściwy krok przeanalizujmy następujące kwestie:

  1. Ile środków pieniężnych planujemy pożyczyć
  2. Czy wysokość środków pieniężnych, które pożyczamy jest absolutnie niezbędna
  3. Jak długo chcemy spłacać zobowiązanie
  4. Czy będziemy w stanie spłacać określoną wysokość zobowiązania

Jeśli nasza wstępna, samodzielna analiza wykaże, że możemy sobie pozwolić na pożyczenie dodatkowych środków, to nie musimy się obawiać firmy windykacyjnej w przyszłości. Po prostu pożyczajmy odpowiedzialnie.